c S
Ob kritikah novo glasovanje v okviru projekta participativnega proračuna v Mariboru 23.05.2018 08:41 Maribor, 23. maja (STA) - V Mestni občini Maribor kljub kritikam nadaljujejo projekt participativnega proračuna. Danes bodo glasovanje o projektih izvedli v dveh mestnih četrtih in treh krajevnih skupnostih, junija sledi glasovanje v še eni. V Iniciativi mestni zbor ocenjujejo, da takšnega načina dela sploh ni mogoče imenovati participativni proračun.

Gospodinjstva v mestnih četrtih Nova vas in Tabor ter krajevnih skupnostih Razvanje, Limbuš in Pekre so pred dnevi v nabiralnik prejela seznam možnih projektov v njihovem kraju, ki so jih prav tako prispevali občani. Vsak občan s stalnim prebivališčem v izbrani mestni četrti ali krajevni skupnosti lahko na glasovnici izbere tri projekte in jih ovrednoti s točkami glede na pomembnost, ki jim jo pripisuje.

Svet izbrane mestne četrti ali krajevne skupnosti bo nato vključil izglasovane projekte v svoj prioritetni seznam, ki bo v postopku priprave predloga odloka o občinskem proračunu predan mestni upravi, so pojasnili na mariborski občini.

V Radvanju bo glasovanje potekalo 6. junija zaradi zamika seje sveta mestne četrti. Prav v tej mestni četrti so leta 2015 izvedli pilotni projekt uvajanja participativnega proračuna kot modela za soodločanje občank in občanov pri porabi javnih namenskih sredstev.

V Iniciativi mestni zbor, ki so bili po protestih v Mariboru konec leta 2012 pobudniki uvedbe participativnega proračuna, so kritični. "Praksa, ki jo je zastavila Mestna občina Maribor, je v neposrednem nasprotju z izvedbo participativnega proračuna, kot ga uvajajo vse druge občine v Sloveniji in radikalno odstopa tudi od lastnega pilotnega projekta v mestni četrti Radvanje, ki je to dobro prakso v Sloveniji tudi uvedel. Odstopanje je tako veliko, da ni v neskladju le z dobro prakso drugih občin ampak tudi s 16. aprila letos izglasovano spremembo zakona o lokalni samoupravi, ki je participativni proračun pravno definiralo. Zato početja občine sploh ne moremo imenovati participativni oz. participatorni proračun," so pojasnili za STA.

"Gre le za popolnoma nezavezujoče posvetovanje z občani, ki nima finančne podlage, kot to zahteva zakon, in ne izpolnjuje osnovnega pogoja - namreč soodločanja občanov. V tem smislu občina uvaja v slovenski prostor novo slabo prakso, za katero lahko le upamo, da je ne bo posnemala kakšna druga občina," so dodali.

V iniciativi ugotavljajo, da je pri širitvi projekta iz mestne četrti Radvanje na šest mestnih četrti in krajevnih skupnosti participativni proračun razvodenel do nerazpoznavnosti. "Občani so izgubili moč soodločanja, kajti glasovanje, ki bo potekalo danes, nikogar k ničemer ne zavezuje - izkazano voljo prebivalcev namreč lahko poljubno upoštevajo, ali pa tudi ne, že četrtni sveti, naknadno pa še pripravljavci proračuna in mestni svet," so povedali.

Na občini po drugi strani trdijo, da je večina projektov, ki so bili izglasovani v Radvanju, izvedenih ali pa se še izvajajo. "V letu 2018 je načrtovanih 20.000 evrov za zasaditev grmovnic in dreves v bodočem otroškem igrišču v Macunovi ulici ter 15.000 evrov za muzej na prostem v Radvanju," so med drugim navedli.

V prihodnje naj bi storili še korak dlje. Po besedah župana Andreja Fištravca pripravljajo spremembe poslovnika mestnega sveta, s čimer bo vsak predlog občinskega proračuna pred predložitvijo mestnim svetnikom v 30-dnevni javni obravnavi. "To bo za participativnost pomembna sprememba," je prepričan.