c S
V prvem četrtletju z minusom poslovalo 51 javnih zdravstvenih zavodov 22.05.2018 17:02 Ljubljana, 22. maja (STA) - Podatki o poslovanju javnih zdravstvenih zavodov, ki so jih sporočili iz Skupnosti zdravstvenih zavodov Slovenije, kažejo, da so v prvih treh mesecih ustvarili višji minus kot v enakem obdobju lani kljub temu, da so imeli na razpolago 14,4 milijona evrov več. V tem obdobju je z minusom poslovalo 51 javnih zdravstvenih zavodov.

Prihodki javnih zdravstvenih zavodov so bili v prvih treh mesecih letošnjega leta višji za 14,4 milijona evrov oz. za tri odstotke v primerjavi z enakim obdobjem lani. Od tega so bili v bolnišnicah višji za 19,7 milijona evrov, oz. za 5,8 odstotka, v zdravstvenih domovih so bili nižji za 8,6 milijona evrov ali za 7,3 odstotka, v drugih zavodih pa so bili višji za 3,3 milijona evrov oz. za 13,9 odstotka v primerjavi z lanskoletnim istim obdobjem.

Celotni odhodki so bili višji za 13,6 milijona evrov oz. 2,8 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem lani, od tega so bili v bolnišnicah višji za 17,6 milijona evrov (pet odstotkov), v zdravstvenih domovih so bili nižji za dobrih sedem milijonov evrov (6,1 odstotka), v drugih zavodih pa so bili višji za dobre tri milijone evrov oz. za 12,2 odstotka v primerjavi enakim obdobjem lani.

V tem obdobju je z minusom poslovalo 51 javnih zdravstvenih zavodov, ob koncu lanskega leta pa 44. Od tega je z izgubo poslovalo 19 bolnišnic (konec leta 2017 11), 29 zdravstvenih domov (32) in trije drugi javnih zdravstveni zavodi (eden).

Tisti zavodi, ki so poslovali s plusom, so skupaj izkazali 2,1 milijona evrov presežka, tisti, ki so poslovali z minusom, pa so ustvarili skupaj 17,4 milijona evrov več odhodkov kot prihodkov.

Tiste bolnišnice, ki so poslovale v rdečih številkah, so ustvarile skupaj 14,6 milijona evrov, kar je za 10,6 odstotka manj v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta. Bolnišnice s plusom pa so ustvarile skoraj 451.000 evrov presežkov. Skupna izguba bolnišnic je znašala 14,1 milijona evrov, kar predstavlja 3,9 odstotka realiziranih celotnih prihodkov v tem obdobju.

Zdravstveni domovi, ki so poslovali z minusom, so skupaj ustvarili dobra dva milijona evrov izgube, kar je za 83 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Tisti domovi, ki so ustvarili plus, pa so skupaj nakopičili 1,6 milijona evrov več prihodkov kot odhodkov. Skupna izguba zdravstvenih domov je tako v prvem tromesečju znašala dobrih 400.000 evrov.

Neporavnane obveznosti vseh javnih zdravstvenih zavodov so konec marca znašale 32,6 milijona evrov, kar je za 858.682 evrov oz. za 2,6 odstotka manj kot konec lanskega leta. Zapadle obveznosti do 30 dni so se znižale za skoraj 14 milijonov evrov (56,5 odstotka), tiste z rokom plačila od 30 do 60 dni so se zvišale za dobrih 12 milijonov evrov, od 60 do 120 dni so se zvišale za skoraj 1,1 milijona evrov, tiste z zapadlostjo nad 120 dni pa so se zvišale za slabih 30.000 evrov.

V združenju zdravstvenih zavodov menijo, da razlog za tako poslovanje med drugim tiči v tem, da so se cene zdravstvenih storitev povišale z začetkom marca, torej v zadnjem mesecu obravnavanega obdobja, v prvih dveh mesecih pa so bile v višini lanskega leta.

V združenju so tudi prepričani, da je petodstotno povišanje cen zdravstvenih storitev v letošnjem letu prenizko.