c S
Družbe Primorsko-notranjske regije lani s tretjino višjim dobičkom 22.05.2018 13:11 Postojna, 22. maja (STA) - Družbe Primorsko-notranjske regije so lani poslovale zelo uspešno. Leto so zaključile z neto čistim dobičkom v višini 53,8 milijona evrov, kar je 30 odstotkov več kot v 2016. Po stopnji rasti dobička to regijo uvršča v sam vrh, med najboljše tri regije v Sloveniji, je na novinarski konferenci dejala vodja izpostave Ajpes Postojna Larisa Benassi.

Podatke iz letnih poročil za leto 2017 je predložilo 1125 družb s sedežem v regiji, kar je 1,5 odstotka več kot leto poprej. Med njimi je bilo 968 ali 86 odstotkov vse družb, ki je po velikosti spadalo med mikro, 125 ali 11 odstotkov med majhne, 25 ali dva odstotka med srednje in sedem ali en odstotek med velike družbe.

Na uspešnost poslovanja v regiji so najbolj vplivale srednje velike družbe, ki so s 26 odstotki vseh zaposlenih ustvarile 32 odstotkov vseh prihodkov in prav toliko neto dodane vrednosti. V zadnjih treh letih so izredno izboljšale poslovanje, kar pozitivno vpliva na rezultat regije. Skupaj je 25 srednjih družb ustvarilo slabo polovico ali 46 odstotkov vsega neto čistega dobička družb v regiji.

Čisti dobiček nad pol milijona evrov je zabeležilo 24 družb, kar je predstavljalo 63 odstotkov čistega dobička. Čisto izgubo nad 500.000 evri sta beležili dve družbi, kar predstavlja slabo tretjino ugotovljene čiste izgube družb in vpliva na znižanje skupnega dobička regije.

Lani so družbe v regiji ustvarile 1,3 milijarde evrov prihodkov in dobrih 1,2 milijarde evrov odhodkov. V primerjavi s slovenskim gospodarstvom so še vedno nadpovprečno izvozno usmerjene, saj je bila skoraj polovica ali 49,5 odstotka čistih prihodkov od prodaje ustvarjenih na tujem trgu, medtem ko slovensko povprečje znaša 41 odstotkov.

Najpomembnejši trg predstavljajo države EU, tu je bilo ustvarjenih 42 odstotkov vseh čistih prihodkov od prodaje. Največ prihodkov in hkrati odhodkov (več kot polovico vseh) so zabeležile družbe iz predelovalnih dejavnosti, med občinami v regiji pa družbe iz občine Postojna.

Benassijeva je na koncu izrazila začudenje nad tem, da so ob 30-odstotni rasti dobička plače zaposlenih zrasle le za dva odstotka. Konec lanskega leta je 8331 zaposlenih v povprečju prejemalo 1389 evrov bruto plače mesečno, kar je 12 odstotkov pod slovenskim povprečjem.

Leta 2017 je v regiji delovalo tudi 1558 samostojnih podjetnikov, kar je dva odstotka manj kot leto poprej. Tudi njihovo poslovanje je bilo pozitivno, konec leta pa so zaposlovali 1109 delavcev.