c S
Občina Krško v zadnjem štiriletju za naložbe dobrih 54 milijonov evrov 22.05.2018 13:29 Krško, 22. maja (STA) - V Občini Krško so za naložbe v zadnjih štirih letih namenili nekaj več kot 54,4 milijona evrov, pri čemer so 19,3 milijona evrov zagotovili iz evropskih in državnih virov. Za naložbe bodo letos namenili dodatnih dobrih 18 milijonov evrov, v prihodnjih letih jih čakajo nove naložbe. Med temi bodo v prvi vrsti prenove cest in cestne infrastrukture.

Krški župan Miran Stanko je na današnji novinarski konferenci ob občinskem prazniku povedal, da so v zadnjih štirih letih vlagali predvsem v gradnjo infrastrukturnih objektov, kanalizacije in vodovodov, v prenovo šolskih stavb, kulturnih objektov in cest.

Pri prenovi cest je izpostavil prenovo oz. gradnjo krške mestne obvoznice in z njo povezanega novega mosta preko Save pri Žadovinku.

Letos se bodo sicer v glavnini ukvarjali s prenovo cestne infrastrukture. Skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo morajo namreč dokončati gradnjo omenjene obvoznice in mosta, je dodal.

Med drugimi letošnjimi nalogami je župan navedel pridobitev gradbenega dovoljenja za skupaj z nepremičninami štiri milijone evrov vredno širitev Valvasorjeve knjižnice v Krškem in začetek njene gradnje, drugi del energetske sanacije Osnovne šole Podbočje, prenovo kuhinje, knjižnice in kurilnice v Osnovni šoli Koprivnica ter umeščanje nove zgradbe Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja.

Pripravili bodo projektno dokumentacijo za novi otroški vrtec na Senovem, načrtujejo gradnjo novega otroškega vrtca v Velikem Podlogu.

Načrtujejo še izdelavo projektne dokumentacije za savski most za pešce, s končanjem večnamenske poti v Dolenji vasi ob cesti Krško-Brežice in na Senovem, z odkupi zemljišč med Krškim in Kostanjevico na Krki ter s podaljšanjem večnamenske poti od starega do novega krškega mosta pa okrepitev občinskih kolesarskih povezav. V Krškem in Brestanici bodo uredili tri nova sposojevališča koles.

V Krškem bodo nadaljevali gradnjo nove mrliške vežice in širitev pokopališča ter nadaljevali gradnjo občinskih širokopasovnih povezav. Naložbe med drugim načrtujejo tudi v kmetijstvu, na območjih Senovega, Krškega in Leskovca pa nadgradnjo kanalizacijskega sistema.

V prihodnjih letih krško občino čakajo gradnja Valvasorjeve knjižnice, gradnja in selitev Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v krško mestno jedro ter "nikoli končana občinska cestna problematika s prenovo cest prvega in drugega reda, ki so v precej slabem stanju".

Občina mora končati tudi gradnjo dveh kanalizacijski sistemov in sofinancirati gradnjo malih čistilnih naprav, je še povedal Stanko.