c S
Ministrstvo potrdilo sanacijski program onkološkega inštituta 22.05.2018 11:03 Ljubljana, 22. maja (STA) - Ministrstvo za zdravje je potrdilo sanacijski program Onkološkega inštituta Ljubljana, sprejet aprila. Potrdilo je tudi program dela in finančni načrt onkološkega inštituta za leto 2018. Onkološki inštitut je tako prvi javni zdravstveni zavod s potrjenim sanacijskim programom za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti, so sporočili.

Kot so še zapisali na onkološkem inštitutu, je odgovornost za izvrševanje finančnega načrta in programa dela v pristojnosti direktorja javnega zdravstvenega zavoda, medtem ko svet zavoda določa in spremlja njuno izvrševanje, vključno s kadrovskim načrtom.

Za generalno direktorico Zlato Štiblar Kisić potrditev sanacijskega programa pomeni potrditev dobrega dela na inštitutu, saj onkološki inštitut že vse od leta 2011 posluje pozitivno in zmanjšuje izgubo iz preteklih let. "Kljub temu, da so stroški dela vsa leta močno naraščali, smo uspeli obdržati presežek prihodkov nad odhodki in smo tudi lansko leto zaključili pozitivno. Sistematično smo izvajali ukrepe in izboljševali delovne procese ter zmanjšali stroške na področjih, kjer je le bilo mogoče. Konkretni sanacijski program je priložnost, da se izvede še dodatne ukrepe, ki bodo pripomogli k dokončnemu pokritju izgub iz preteklih let," njene besede navaja sporočilo.

Onkološki inštitut je sicer v zadnjih letih posloval s plusom, je pa imel akumuliran minus v višini 3,85 milijona evrov iz preteklih let in se zato znašel v sanaciji poslovanja. V okviru sanacije so prejeli okoli tri milijone evrov sredstev, a so morali pripraviti sanacijski načrt za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti.

Svet onkološkega inštituta je program dela in finančni načrt za letošnje leto potrdil 10. aprila. Ta predvideva za 116,8 milijona evrov prihodkov, kar je za 7,6 odstotka več od lanskoletne realizacije. Načrtujejo tudi sedem odstotkov večji obseg primerov bolnišnične obravnave ter tri do pet odstotkov več operacij v primerjavi z lani.