c S
Lastnikom Sija 5,69 milijona evrov dividend 22.05.2018 07:20 Ljubljana, 21. maja (STA) - Lastniki družbe Sij, poleg ruskega Dilona z 72-odstotnim deležem je to s kontrolnim četrtinskim deležem tudi država, bodo letos dobili izplačanih za 5,69 milijona evrov dividend. Preostali del bilančnega dobička za leto 2017 v višini 43,56 milijona evrov bo ostal nerazporejen, so na današnji skupščini sklenili delničarji.

Bruto dividenda na delnico znaša 5,89 evra, delničarjem pa bo izplačana do konca leta v več obrokih, so v Siju zapisali po skupščini. Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornem svetu za lansko poslovno leto.

Lastniki so tudi razveljavili lanski sklep o nakupu lastnih delnic in ga nadomestili z novim, tako da ima uprava Sija pooblastilo, da od Uniorja kupi 10 lastnih delnic, katerih skupno število skupaj s tistimi, ki jih že ima v lasti, ne sme presegati 2,78 odstotka ali 27.610 delnic družbe. Družba bo delnice pridobivala izključno za poenostavitev lastniške strukture.

Skupščina se je seznanila tudi s poročilom o poslovanju v letu 2017, v katerem je skupina Sij, ki poleg jeklarske dejavnosti vključuje tudi Perutnino Ptuj, ustvarila 1,012 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je petino več kot leta 2016. Čisti dobiček je s 17,6 milijona evrov precej zaostal za predlanskim. Prihodki od prodaje skupine so lani tako prvič presegli milijardo evrov, skupni čisti dobiček pa je bil za okoli dve tretjini nižji od izida iz leta 2016.