c S
Nama v prvem četrtletju z višjimi prihodki in dobičkom 22.05.2018 07:20 Ljubljana, 21. maja (STA) - Družba Nama je v prvem četrtletju ustvarila skoraj 3,36 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je dva odstotka več kot v enakem obdobju lani in šest odstotkov manj od načrtovanega. Dobiček se je ustavil pri dobrih 101.000 evrih, kar je 35,23 odstotka več kot v lanskem prvem četrtletju.

V družbi so nedoseganje načrtovanih prihodkov od prodaje pripisali predvsem slabšem poslovanju maloprodajnih enot Mango, kaže poročilo, ki ga je, potem ko so se z njim danes seznanili nadzorniki, družba objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Nama je od prodaje 15-odstotnega deleža poslovnih prostorov v Škofji Loki zabeležila 278.864 evrov prihodkov, od tega znašajo prevrednotovalni prihodki 294.000 evrov in prevrednotovalni odhodki 15.137 evrov. Če bi te prihodke izločili, bi družba v prvem trimesečju ustvarila 177.650 evrov bruto izgube, kar je 15 odstotkov nižja izguba kot v primerljivem obdobju preteklega leta in bolje od predvidenega načrta, so zapisali.

Kot še izhaja iz sporočila, so bili skupni stroški poslovanja v prvem četrtletju za nižji od predvidenih. Za štiri odstotke so bili nižji tudi stroški materiala in stroški dela. Stroški blaga, materiala in storitve so znašali 2,5 milijona evrov, stroški dela pa dobrih 807.000 evrov.

Čisti dobiček je v prvem lanskem četrtletju znašal 0,27 evra na delnico, v prvem letošnjem četrtletju pa 0,42 evra na delnico, so zapisali v Nami.