c S
Ptujski svetniki podprli vrsto razvojnih projektov 22.05.2018 07:20 Ptuj, 21. maja (STA) - Ptujski mestni svet je na današnji seji potrdil prostorski akt za del območja Panorame, podaljšali so veljavni sistem odškodnin za prebivalce na območju odlagališča Gajke ter povečali transparentnost in izvedljivost subvencioniranja obnov fasad in streh v starem mestnem jedru. Svetniki so sprejeli tudi strategijo aktivnega staranja.

Ptujski svetniki so prav tako za dva meseca podaljšali razpravo o nadaljnji prodaji nekdanje stavbe OŠ Ljudevita Pivka.

Župan Miran Senčar je v odgovoru na pobudo o ponovnem premisleku glede načina prenove mestne tržnice potrdil, da bo postopek izbire izvajalca končan v najkrajšem času in da bo prenova izvedena v skladu s sprejetimi odločitvami. Kot je pojasnil, bi spreminjanje projekta, vključno z idejami o gradnji garažne hiše pod tržnico, ogrozilo črpanje evropskega denarja.

"Z današnjimi odločitvami je mestni svet omogočil pospešek za razvoj in prenovo Ptuja," je po seji dejal Senčar. Mestni svet je namreč obravnaval vrsto točk, povezanih s črpanjem evropskih sredstev in prostorskim urejanjem, ki odpira možnosti za okrepitev investicijskih vlaganj v mestu.

Tako so med drugim potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta za začetek urejanja kolesarskih povezav, ki je financiran iz mehanizma CTN, hkrati pa s sprejemom prostorskega akta za del Panorame razrešil zaplet okoli umeščanja javne ceste na območju, kjer je predvidena izgradnja okoli 120 stanovanj.

Senčar je svetnike seznanil še z načrtom, da z obnovo nekdanjega Koteksa rešijo prostorsko stisko glasbene šole. Pred javnim razpisom za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru je mestni svet dodatno vključil možnost, da sredstva nakažejo neposredno izvajalcu obnove, s čimer bi bila večja tako transparentnost kot izvedljivost spodbud.

S spremembami odloka so razširili tudi delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, ki bo odslej za njih opravljala tudi naloge občinskega odvetništva, civilne zaščite, požarne varnosti, medtem ko so področje zagotavljanja in izvajanja javnih služb razdelili na dve nalogi, na varstvo okolja in urejanje prometa, samostojna pa je postala tudi pravna služba.