c S
Ministrstvu mnenje le glede obnove postopka 22.05.2018 07:22 Ljubljana, 21. maja (STA) - Inštitut za javno upravo pri ljubljanski pravni fakulteti je v mnenju, ki ga je za ministrstvo za kulturo izdelalo glede obnove postopka izdaje soglasja za prevzem Pro Plusa, ocenilo, da obnova postopka ni dovoljena. To pa ne pomeni, da je sklep o zavrženju vloge za soglasje pravilen in zakonit, pojasnjuje direktor inštituta Rajko Pirnat.

Ministrstvo za kulturo se je na inštitut obrnilo po tistem, ko je družbi Slovenia Broadband izdalo sklep o zavrženju vloge za izdajo soglasja po zakonu o medijih, s katerim je zaključilo postopek.

"Inštitut za javno upravo je izdelal mnenje, v katerem smo zavzeli stališče, da zoper takšen procesni sklep obnova postopka ni dovoljena. Dejstvo, da zoper takšen sklep obnova postopka ni dovoljena, pa ne pomeni, da je sklep o zavrženju, ki ga je izdalo ministrstvo za kulturo, pravilen in zakonit," je danes v odzivu na petkove izjave ministra za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Toneta Peršaka zapisal Pirnat.

Pojasnil je, da se je na inštitut štiri mesece pozneje obrnil naročnik - ki ni niti ministrstvo za kulturo niti prevzemna ali tarčna družba - z zaprosilom za izdelavo pravnega mnenja o tem, v katerih primerih je po 58. členu zakona o medijih za veljavno sklenitev pravnega posla potrebno pridobiti soglasje ministrstva za kulturo kot pristojnega ministrstva in še o nekaterih s tem povezanih vprašanjih.

"Ministrstvo za kulturo je bilo o izdelavi tega mnenja obveščeno in temu ni nasprotovalo. Inštitut za javno upravo je torej v tem mnenju obravnaval povsem druga pravna vprašanja kot v prvem mnenju, izdelanim za ministrstvo za kulturo, v katerem je podano stališče glede obnove postopka zoper sklep o zavrženju. Na Inštitutu za javno upravo pri vsebini obeh izdelanih pravnih mnenj v celoti vztrajamo, saj z gotovostjo trdimo, da sta pravilni," je še dejal Pirnat.

Inštitut je v mnenju (za tega neimenovanega naročnika) po pisanju časnika Delo zapisal, da bi morala družba Slovenia Broadband za prevzem Pro Plusa, ki je edini lastnik izdajateljev televizijskih programov POP TV in Kanal A, pridobiti predhodno soglasje ministrstva za kulturo.

Zakon določa, da mora vsakdo, ki želi pridobiti več kot 20 odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža v premoženju izdajatelja radijskega oz. televizijskega programa ali izdajatelja splošnoinformativnega tiskanega dnevnika, za veljavno sklenitev posla dobiti predhodno soglasje ministrstva. Vsi posli, sklenjeni v nasprotju s tem določilom, so nični, določa zakon.

Po tolmačenju ministrstva za kulturo pa zakon ne daje podlage za potrebo po njihovem predhodnem soglasju, saj Pro Plus ni izdajatelj programov POP TV in Kanal A, čeprav je njun 100-odstotni lastnik. Na drugi strani so na inštitutu po pisanju časnika prepričani, da je soglasje ministrstva potrebno tudi v primeru posrednega prevzema izdajatelja medija oz. nakupa njegovega edinega lastnika. Ker zakon ne določa, kako nekdo pridobi delež v izdajatelju, je treba po njihovem mnenju posredno in neposredno pridobitev deleža oziroma glasovalnih ali upravljavskih pravic enačiti.

Peršak se je v petek v izjavi za STA strinjal z mnenjem, da bi lahko imel prevzem slabe posledice in da bi mu bilo treba z vidika javnega interesa nasprotovati, a ker v primerih sporov sodni organi zelo striktno berejo zakonodajo, bi, če bi si vzeli pristojnost in ne glede na določbe zakona rekli, da soglasja ne dajo, zelo verjetno prišlo do spora in bi v tem sporu "najbrž lahko tudi izgubili".

Ker ministrstvo postopka ne more obnoviti, bi moral prevzemnik podati novo vlogo. Če bi se ugotovilo, da je ministrstvo storilo napako in bi ta imela negativne posledice za sklenitev posla, bi lahko državo doletela tudi odškodninska tožba.

Glede tega, ali je soglasje potrebno ali ne, bo po Peršakovih besedah zdaj odločilo registrsko sodišče, ki bo odločalo o vpisu novega lastnika družbe Pro Plus v sodni register.