c S
Šmartnemu ob Paki in Laškemu 5,4 milijona evrov za protipoplavne ukrepe 21.05.2018 13:57 Šmartno ob Paki/Laško, 21. maja (STA) - Okoljsko ministrstvo je občinam Šmartno ob Paki in Laško za izvedbo protipoplavnih ukrepov do leta 2021 zagotovilo skupno 5,4 milijona evrov. V ta namen je pristojna ministrica, ki opravlja tekoče posle, Irena Majcen danes z županom Šmartnega ob Paki Jankom Kopušarjem in laškim županom Francem Zdolškom podpisala sporazum o sofinanciranju ukrepov.

Območje občine Laško, ki za izvedbo protipoplavnih ukrepov ima na voljo štiri milijone evrov, je eno najbolj poplavno ogroženih v Sloveniji. V zadnjih dveh desetletjih so mesto prizadele tri večje poplave, ki so povzročile veliko škodo na objektih in infrastrukturi.

Občina Šmartno ob Paki pa je za izvedbo protipoplavni ukrepov pridobila 1,4 milijona evrov. Ti se nanašajo na izgradnjo suhega zadrževalnika na območju Hudega potoka, vzpostavitev ustrezne pretočnosti vodotoka na območju naselja Rečica ob Paki in zamenjavo poddimenzionirane obstoječe infrastrukture.

Namen projekta je preučitev zmožnosti umestitve razbremenilnika na Hudem potoku, ki je hudourniški pritok Savinje z zelo strmim povirnim območjem, kar bi omogočilo zadrževanje večje količine visokih voda. To pa bi lahko pozitivno vplivalo na zmanjšanje poplavne ogroženosti v naselju Rečica ob Paki.

Cilj projekta je izdelava strokovne, tehnične in investicijske dokumentacije ter izvedbo ukrepov za varovanje obstoječe vodne infrastrukture, zagotavljanje stabilnosti struge, varovanje objektov ter varovanje prometne in druge infrastrukture, so navedli v okoljskem ministrstvu.

Z izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju občine Laško pa naj bi se zmanjšala poplavna ogroženost urbanih območji, zavarovali naj bi že obstoječo vodno in drugo infrastrukturo ter zagotovili stabilnost struge Savinje.

Z izvedbo ukrepov in ureditvijo struge na odseku pod Marija graškim ovinkom naj bi se bistveno zmanjšala poplavna ogroženost stanovanjskih objektov in javne prometne in komunalne infrastrukture. Z ukrepi naj bi se bistveno zmanjšala škoda na urbanih območjih v primeru poplavnih dogodkov.