c S
Uprava Intereurope delničarjem ne bi izplačala dividend 19.05.2018 10:06 Koper, 18. maja (STA) - Uprava družbe Intereuropa bo delničarjem na skupščini 22. junija predlagala, da bilančni dobiček družbe v višini 3,85 milijona evrov ostane v celoti nerazporejen. Kot so pojasnili v sklicu skupščine, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze, je namen takšne odločitve ohranjanje finančne stabilnosti.

Lanski bilančni dobiček Intereurope je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida v višini 3,51 milijona evrov in čistega poslovnega izida poslovnega leta 2017 v višini 339.954 evrov.

Poleg sklepa, da dobiček ostane nerazporejen, bodo delničarji glasovali še o sklepu o potrditvi in odobritvi dela uprave družbe in njenega nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 ter podelitvi razrešnice za njuno delo.

V prvem letošnjem četrtletju je skupina Intereuropa ustvarila 1,3 milijona evrov čistega dobička, kar je za 49 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani ter za 121 odstotkov nad načrtovanim. Prihodke od prodaje so na letni ravni povečali za 10 odstotkov na 38,8 milijona evrov, s tem pa za pet odstotkov presegli načrte.

Pred mesecem in pol je sicer stekel nov poskus prodaje Intereurope, potem ko so banke kot večinske lastnice marca 2016 ustavile postopek prodaje. Banke so s svetovalcem PwC svetovanje podpisale mandatno pogodbo za skupno prodajo delnic. V paketu je 72,13 odstotka vseh delnic družbe Intereuropa.