c S
Maribor s projektom Resolve do manj škodljivih izpustov 20.05.2018 09:36 Maribor, 19. maja (STA) - Mariborska občina s še nekaj partnerskimi mesti sodeluje v evropskem projektu Resolve, ki je namenjen iskanju rešitev za zmanjšanje ogljikovih izpustov in drugih onesnaževal na področju prevoza blaga ter s tem povezano trajnostno mobilnostjo in prehodom v nizkoogljično gospodarstvo. Trenutno se partnerji ukvarjajo z načrtovanjem akcijskega načrta.

Kot so pojasnili na Mestni občini Maribor, je projekt osredotočen na izzive v evropskih mestih, kot je upadanje trgovine na drobno in potreba po uresničevanju ciljev trajnostne mobilnosti v mestih. V prvem letu in pol so pridobivali nova znanja na področju ukrepov za zmanjšanje ogljikovih izpustov, ki izhajajo iz prevoza blaga.

Letos so začeli z načrtovanjem akcijskega načrta kot dela prometne strategije na področju prevoza blaga. Ta teden so v Mariboru gostili strokovnjaka za urejanje in menedžment starih mestnih jeder ter trajnostno mobilnost Erika Brauna in Giuliana Mingarda iz univerze v Rotterdamu, ki sta jim predstavila dobre prakse evropskih mest o povečanju atraktivnosti in privlačnosti mesta, ukrepih za doseganje trajnostne mobilnosti, investiranju v mestno središče in kvaliteto javnega prostora za večjo prepoznavnost in obiskanost mestnih središč.

Ob tem je Mingardo predstavil rezultate ankete, ki so jo v Mariboru izvedli lani med obiskovalci mestnega jedra. Ta je pokazala, da večina anketirancev živi blizu mestnega središča ali pa ima delovno mesto oziroma šolo v mestnem središču. Največ jih je prišlo v mesto s kolesom, peš ali z javnim prevozom, le četrtina z avtom.

Braun, sicer strokovnjak za raziskave in trženje mestnih središč, pa je navezal pomen zaznave mestnega središča kot doživetje, ki ga ljudje želijo izkusiti. Kot je dejal, ljudi pritegnejo stara historična mesta, ki lahko ponudijo bogato zgodovino, urejene javne površine, čisto okolje, kulturo ter nakupovanje.

Za obisk mestnega jedra se po njegovem odločajo zaradi doživetij, kot so kulinarika, nakupovanje, dobro vzdušje ali obisk dogodka, zato bi mesta morala investirati v urejanje in vzpostavljanje atraktivnega javnega prostora v mestnem jedru, kot so tlakovanje, oznake, ki vodijo ljudi skozi mestno središče, klopi, ter ostala urbana oprema, ki prispeva k dobremu počutju v mestnem jedru.

Mesta se srečujejo z dilemo, kako konkurirati nakupovalnim centrom, prav ti pa po mnenju Brauna tudi sami posnemajo stara mestna središča, zato mestom svetuje, da uredijo središča v območja z omejenim prometom ali vzpostavitvijo con za pešce, hkrati pa zagotovijo parkirišča zunaj centra in uredijo peš in kolesarske poti ali povezave z javnim prevozom do mestnega središča.

Resolve je petletni projekt, ki so ga začeli leta 2016, pri njem pa sodeluje devet partnerjev iz osmih držav Evropske unije z nizozemsko občino Roermond na čelu. Sodelujejo še univerza Erasmus iz Rotterdama, italijanska Reggio Emilia, britanski Manchester z regijo, švedska regija Kronoberg, portugalska Almada, poljska Varšava, češka regija Moravska-Šlezija in Maribor. Skupaj je projekt vreden dobra dva milijona evrov, mariborski del znaša nekaj več kot 160.000 evrov.