c S
Poslovanje strank bo preverjalo računsko sodišče 21.05.2018 07:19 Ljubljana, 19. maja (STA) - Potem ko so morale politične stranke oddati poročila o poslovanju, bo računsko sodišče pri nekaterih od njih opravilo revizijo. Ob dosedanjih revizijah je računsko sodišče že odkrilo nekaj sistemskih težav pri financiranju strank ter opozorilo na tveganje, da lahko pravne osebe dajejo prikrite prispevke organizatorjem volilnih kampanj.

Računsko sodišče namreč opravi revizijo poslovanja političnih strank, ki prejemajo sredstva iz državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti in so bile v preteklem letu upravičene do do več kot 10.000 evrov teh sredstev. V posameznem letu mora opraviti revizijo poslovanja najmanj tretjine teh strank, tako da v štirih letih revidira vse.

Tako se nekaterim strankam, ki so morale do konca marca predložiti letna poročila o lanskem poslovanju, obeta revizija, ni pa še jasno kdaj in katerih. Kot so pojasnili na računskem sodišču, je njihov program dela za opravljanje revizijske pristojnosti zaupen, zato ne smejo napovedati, kdaj bodo ponovno revidirali katero od političnih strank.

Od leta 2016 je računsko sodišče revidiralo 26 političnih strank. Med najpogostejšimi nepravilnosti, ki so jih pri tem odkrili, na računskem sodišču navajajo plačila računov za redno poslovanje strank s posebnih volilnih transakcijskih računov in obratno.

Veliko vprašanj se je pojavilo tudi pri porabi sredstev za dodatno strokovno pomoč poslanskim skupinam, problematična pa so bila tudi različna medsebojna nakazila političnih strank, ki so predlagale skupno listo kandidatov. Računsko sodišče je ugotovilo, da zakonski okvir teh ne omogoča. Tako so denimo ugotovili, da je stranka SD v nasprotju z zakonom odstopila del prihodkov iz naslova rednega financiranja iz DZ stranki Solidarnost.

Iz razkritih nepravilnosti so na računskem sodišču identificirali tudi nekatere druge sistemske težave pri financiranju političnih strank. Tako so ugotovili, da določeni občinski predpisi omogočajo občinam, da zaračunajo političnim strankam plačilo nižje najemnine za občinske prostore in celo brezplačne storitve za objavo oglasov v občinskih glasilih.

Računsko sodišče tudi opozarja, da v naši ureditvi donacije pravnih oseb zasebnega prava in samostojnih podjetnikov niso dovoljene, zato se vedno znova odpira, ali bi bilo to morda treba spremeniti in dopustiti donacije teh subjektov do določenega zneska.

Sami se, kot so zapisali za STA, v te razprave ne spuščajo, opozarjajo pa, da v vseh sistemih financiranja volilnih kampanj vedno obstaja tveganje, da želijo pravne osebe dajati prikrite prispevke organizatorjem volilnih kampanj. Gre za brezplačne storitve, izredne popuste, plačevanje računov itd., še navajajo na sodišču.

Tako so tudi med doslej opravljenimi revizijami odkrili primere, ko so stranke prejele denarne prispevke ali izredne popuste pravnih oseb, ki jih v 30 dneh niso nakazale v humanitarne namene. Naleteli so tudi na manjše število nedovoljenih prispevkov tujih državljanov.

Precej je bilo tudi primerov, da stranke niso poročale o vseh fizičnih osebah, ki so donirale več kot višino povprečne bruto mesečne plače. Poleg tega so še ugotovili, da je stranka prejela posojilo od pravne osebe, ki ni banka ali posojilnica.