c S
Terme Dobrna tudi lani nadaljevale z dobrim poslovanjem 21.05.2018 07:19 Dobrna, 20. maja (STA) - Terme Dobrna so tudi lani nadaljevale z dobrim poslovanjem. Leto 2017 so namreč sklenile z 9,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je osem odstotkov več kot leto prej. Lanski čisti dobiček pa je porasel za 44 odstotkov na skoraj 400.000 evrov, je razvidno iz objave na spletnih straneh Ajpesa.

Kot je v poročilu zapisal direktor term Aleš Semeja, so na področju prodaje dosegli pomembne mejnike. Nadaljevali so z visoko stopnjo rasti nočitev, ki je na letni ravni znašala šest odstotkov v primerjavi z letom 2016. Rast je bila glede na tržna gibanja nadpovprečna, saj so slovenska naravna zdravilišča v tem obdobju beležila triodstotno rast nočitev, je dejal Semeja.

Terme Dobrna so v letu 2017 zabeležile 85-odstotno povprečno zasedenost zmogljivosti, kar je najvišja zasedenost med vsemi slovenskimi naravnimi zdravilišči, ki so v tem obdobju v povprečju beležila 65-odstotno zasedenost kapacitet.

"Pomembno je, da smo rast dosegali na vseh segmentih prodaje, še posebej pa bi izpostavil kar 22-odstotno rast nočitev iz tujih trgov ter 14-odstotno rast števila točk Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki jih dosegamo na podlagi nadaljnje specializacije na nevrološki indikaciji in vedno višjega ugleda naše družbe kot vrhunskega izvajalca rehabilitacijskih storitev," meni Semeja.

Tržni delež med slovenskimi naravnimi zdravilišči so Terme Dobrna lani povečale za tri odstotke, vse leto pa so poslovali pozitivno in tako z ustrezno strukturo prodaje uspeli preseči vpliv nihanja turistične sezone.

Naložbe v letu 2017 so bile usmerjene predvsem v zagotavljanje dodatnih kapacitet in opreme na področju negovalnega oddelka, prvenstveno namenjenega rehabilitaciji bolnikov z nevrološkimi in travmatološkimi indikacijami. Nadaljevali so s prenovo sob v hotelu Vita in jo v poletnih mesecih zaključili.

Investicije so bile usmerjene tudi v širitev gostinskega programa, kjer so celovito prenovili kuhinjske zmogljivosti, razširili ponudbo slaščičarske dejavnosti z izdelavo domačega sladoleda, obnovili gostinsko teraso na bazenskem kompleksu hotela Vita, postavili otroška igrala pred kavarno May in posodobili vozni park za potrebe cateringa.

V zadnjih mesecih lanskega leta so izvedli tudi delno prenovo hotela Park, s katero so pridobili kategorijo štiri zvezdic. Na področju zdravstva so v letu 2017 nadaljevali z dvema ključnima projektoma, in sicer z razširitvijo kapacitet negovalnega oddelka, širitvijo nabora rehabilitacijske opreme ter celovito prenovo rehabilitacijskih protokolov po posameznih indikacijah.

"Kljub hitri rasti prihodkov ohranjamo stroškovno učinkovitost. To nam omogoča, da sredstva vlagamo v razvoj dejavnosti na vseh področjih in nadaljnjo prenovo naših kapacitet. Na področju financiranja smo z dvigom bonitetne ocene naše družbe in s pogajanji dosegli pomembno znižanje obrestnih mer, zagotovili dolgoročne vire financiranja za načrtovane investicije v letu 2017 in pomembno izboljšali ročnost finančnih virov," je še dejal Semeja.