c S
Mestnim občinam za trajnostno mobilnost 10 milijonov evrov 18.05.2018 13:08 Ljubljana, 18. maja (STA) - Združenje mestnih občin Slovenije zbira vloge za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN. Projekte lahko do 22. junija prijavijo mestne občine, ki bodo s tem uresničevale sprejete celostne prometne strategije in trajnostne urbane strategije. Na voljo je nekaj manj kot 10 milijonov evrov.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v združenju občin, se lahko sofinancirajo projekti urejanja vozlišč parkiraj in prestopi (P+R), razvoja kolesarske infrastrukture, urejanja infrastrukture za pešce in infrastrukture za javni mestni potniški promet.

Prav tako so sredstva namenjena projektom, ki vključujejo uporabo sodobnih tehnologij in pristopov upravljanja mobilnosti. Pri urejanju različnih vrst infrastrukture se spodbuja tudi izvedba dodatnih ukrepov za udobnost in privlačnost, kot je namestitev nove urbane opreme, ozelenitev, signalizacija, števci in drugo, kar lahko prispeva k pogostejši rabi trajnostnih načinov urbane mobilnosti, so dodali.

Mestne občine so iz mehanizma CTN upravičene do 9,9 milijona evrov, od tega 8,4 milijona evrov prispeva EU, 1,5 milijona evrov pa Slovenija. Stopnja sofinanciranja je 85 odstotkov upravičenih stroškov, rok za oddajo vlog je 22. junij.

Na združenju so pojasnili še, da bo prva faza projekta zaključena s potrditvijo seznama izbranih projektov na skupščini združenja, predvidoma avgusta, nato pa bodo imele mestne občine v drugi fazi še devet mesecev časa za dokončno uskladitev vloge z ministrstvom za infrastrukturo.

Doslej je združenje objavilo in zaključilo tri povabila v okviru mehanizma CTN za področja energetske učinkovitosti večstanovanjskih stavb v javni lasti, urbanega razvoja in trajnostne mobilnosti. Izbranih je bilo 59 projektov v skupni vrednosti 160 milijonov evrov.