c S
Popravljalni ukrepi Solidarnosti glede nepravilnosti pri financiranju zadovoljivi 18.05.2018 10:58 Ljubljana, 18. maja (STA) - Računsko sodišče je kot zadovoljive ocenilo popravljalne ukrepe, ki jih je zaradi nepravilnosti pri financiranju naložilo stranki Solidarnost. Pri prejemanju sredstev od SD je šlo namreč po oceni sodišča za neupravičeno financiranje politične stranke, Solidarnost je zato sredstva nakazala v dobrodelne namene, so potrdili v porevizijskem poročilu.

Stranka Solidarnost, za pravično družbo je pred parlamentarnimi volitvami v letu 2014 s stranko SD sklenila dogovor o skupnem nastopu na volitvah, stranki sta se dogovorili, da bodo njuni kandidati nastopili na kandidatni listi SD ter da si bosta v razmerju 85:15 delili sredstva iz državnega proračuna, ki jih prejmeta na podlagi zakona o političnih strankah. Tako je DZ od leta 2014 nakazoval del sredstev stranki Solidarnost.

Že v reviziji pravilnosti poslovanja SD v letu 2014 je računsko sodišče ugotovilo, da v tem primeru ni šlo za skupno listo obeh strank, temveč je SD vložila samostojno kandidaturo. V zakonu o volitvah v državni zbor je namreč določeno, da mora biti v primeru, da dvoje ali več političnih strank vloži skupno listo kandidatov, iz imena liste razvidno, da gre za skupno listo dveh ali več političnih strank.

Stranka Solidarnost zato po ugotovitvah revizorjev ni bila upravičena do sredstev iz državnega proračuna, temveč je prejemala sredstva stranke SD, torej od druge pravne osebe zasebnega prava. Ker je po mnenju računskega sodišča sredstva prejela neupravičeno, bi jih morala nakazati v humanitarne namene, česar pa v 30 dneh ni storila.

Računsko sodišče je Solidarnosti v reviziji poslovanja za leto 2016 izreklo negativno mnenje in ji naložilo, da mora v humanitarne namene nakazati 6525 evrov, kolikor jih je v tistem letu prejela iz DZ. Iz stranke pa so takrat sporočili, da bodo v humanitarne namene nakazali vseh 41.324 evrov, ki so jih prejeli od leta 2014.

V porevizijskem poročilu je računsko sodišče ugotovilo, da so popravljalni ukrepi, ki so jih naložili Solidarnosti, zadovoljivi. Kot so zapisali, je stranka 21. marca v humanitarne namene različnim organizacijam nakazala 22.000 evrov.

Predsednik Solidarnosti Uroš Lubej je za STA pojasnil, da bodo tudi preostanek sredstev nakazali v čim krajšem času. En del sredstev, in sicer med 7000 in 10.000 evri so po njegovih navedbah morali zadržati, saj so morali z računskim sodiščem razčistiti, ali lahko sredstva nakažejo tudi invalidskim organizacijam. Po sprejetem pozitivnem stališču računskega sodišča bodo tako v zelo kratkem času ta sredstva nakazali, preostanek sredstev pa bodo nakazali, ko jih bodo še prejeli iz občinskih proračunov. Del prejetih sredstev so namreč porabili za redno delovanje stranke, saj so živeli v prepričanju, da jih lahko za to namenijo, je pojasnil Lubej.

Računsko sodišče je sicer pred dobrima dvema mesecema vložilo tudi obdolžilni predlog zoper stranki SD in Solidarnost. Za prekršek SD, ki je po določbah zakona o političnih strankah nedovoljeno financirala politično stranko, je zagrožena globa od 6000 do 30.000 evrov za stranko in od 1500 do 4000 evrov za odgovorno fizično osebo. Za prekršek Solidarnosti, ki pa je v nasprotju z zakonom prejela sredstva in jih v 30 dneh ni nakazala v humanitarne namene, pa je zagrožena globa od 4200 do 21.000 evrov, za odgovorno osebo pa od 450 do 900 evrov, so ob vložitvi predloga pojasnili na računskem sodišču.