c S
Skupina Petrol v prvem četrtletju z desetino višjim dobičkom 18.05.2018 09:12 Ljubljana, 18. maja (STA) - Skupina Petrol je v prvem četrtletju letos predvsem zaradi dražje nafte čiste prihodke od prodaje povečala za šest odstotkov na 1,2 milijarde evrov. Čisti dobiček je znašal 17,9 milijona evrov in je bil za 11 odstotkov višji od primerljivega lanskega, so sporočili iz družbe, potem ko se je s poslovanjem v četrtek seznanil nadzorni svet.

Prilagojeni kosmati dobiček je bil v prvih treh mesecih večji za 10 odstotkov in je dosegel 102,2 milijona evrov, dobiček pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) pa je znašal 37,7 milijona evrov, kar je 15 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju.

S prodajo naftnih derivatov je skupina ustvaril 52 odstotkov EBITDA, z energetskimi in okoljskimi sistemi 21 odstotkov, s prodajo trgovskega blaga 17 odstotkov, s prodajo utekočinjenega naftnega plina osem odstotkov, s prodajo in trgovanjem z ostalimi energenti pa dva odstotka.

Petrol je na ravni skupine v prvih treh mesecih prodal 729.000 ton proizvodov iz nafte oz. štiri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. Razlog je nižja prodaja ekstra lahkega kurilnega olja, ki se nadomešča s prodajo drugih energentov za ogrevanje.

Prodaja zemeljskega plina je bila realizirana v višini 7,35 milijona MWh, kar je bistveno več kot enakem obdobju lani zaradi polne konsolidacije družbe Geoplin, prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 38.300 ton, kar je štiri odstotke več.

S prodajo trgovskega blaga je skupina ustvarila 151,9 milijona evrov prihodkov, kar je 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Skupina Petrol je konec marca poslovala prek 494 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 317, na Hrvaškem 105, v Bosni in Hercegovini 38, v Srbiji 12, v Črni gori in na Kosovu pa po 11.

Družba Petrol je v prvih treh mesecih ustvarila nekoliko manj čistih prihodkov od prodaje, znašali so slabi 918 milijonov evrov, potem ko so v enakem obdobju lani ti dosegli slabih 937 milijonov evrov. Čisti dobiček je bil za skoraj 1,5 milijona evrov višji in je znašal 13,9 milijona evrov.

V Petrolu so v sporočilu za javnost, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze, spomnili, da v družbi poteka celovita prenova poslovno informacijskega sistema, ki je nujna za ohranjanje prihodnje konkurenčnosti Petrola.

Dodali so še, da bo Petrol nadaljeval z aktivno prodajno politiko, optimizacijo vseh poslovnih procesov ter učinkovitim upravljanjem s tveganji.

Lansko leto je Petrol na ravni skupine ustvaril 4,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje, leto pa je sklenil s 112,2 milijona evrov dobička iz poslovanja in z 81,1 milijona evrov čistega dobička.

Za leto 2018 so si v Petrolu zadali cilj, da skupina doseže prihodke od prodaje v podobni višini kot lani, čisti dobiček pa naj bi se povečal na 86,9 milijona evrov.