c S
Delničarjem Loterije Slovenija za 3,48 milijona evrov dividend 17.05.2018 16:45 Ljubljana, 17. maja (STA) - Lastniki Loterije Slovenije so danes sklenili, da se za izplačilo dividend nameni 3,48 milijona evrov bilančnega dobička, kar predstavlja skoraj celotni bilančni dobiček, tako da dividenda znaša 46,80 evra bruto na delnico. Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za poslovno leto 2017.

Prisotni delničarji (Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, Fundacija za šport, Kapitalska družba, Slovenski državni holding in mali delničarji), ki so zastopali 91,5 odstotka kapitala družbe, so se seznanili z poročilom za leto 2017, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta.

Seznanili so se tudi z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 ter o potrditvi letnega poročila. Soglasno so potrdili tudi uskladitev statuta družbe s pravili KDD, so sporočili iz Loterije Slovenija.