c S
Država bo od Abanke dobila za 42,6 milijona evrov dividend 17.05.2018 16:44 Ljubljana, 17. maja (STA) - Država kot edina delničarka je na današnji skupščini Abanke potrdila predlog uprave in nadzornega sveta, da ji tretja največja slovenska banka letos izplača za 42,62 milijona evrov dividend. Bilančni dobiček za leto 2017 sicer znaša 60,46 milijona evrov in preostalih 17,84 milijona evrov bo ostalo nerazporejenih.

Na skupščini so podelili tudi razrešnico upravi, v kateri sta poleg predsednika Jožeta Leniča še člana Matej Golob Matzele in Matevž Slapničar, kot tudi nadzornemu svetu, v katerem so predsednik Marko Garbajs, njegova namestnica Melita Malgaj ter člani Alenka Vrhovnik Težak, Rok Pivk, Dejan Kaisersberger in Bernarda Babič. Med nadzorniki je še Peter Merc, ki bo po podaji odstopne izjave pred mesecem dni opravljal to funkcijo še najdlje do poteka trimesečnega odpovednega roka.

Ker se Garbajsu oktobra izteče mandat, so mu na skupščini potrdili še en mandat člana nadzornega sveta Abanke, začenši s 5. oktobrom. Za revizorja za triletno obdobje do leta 2020 pa so imenovali družbo Deloitte Revizijo.

Banka, v katero sta se po bančni sanaciji v letih 2013 in 2014 združili Abanka in Banka Celje, je leta 2017 ustvarila 42,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 44 odstotkov manj kot leta 2016. Hkrati se je bilančna vsota malenkost povečala na 3,7 milijarde evrov.

Skladno z zavezami do Evropske komisije mora država banko prodati do sredine prihodnjega leta. Postopki za prodajo naj bi stekli letos.