c S
Poslovanje severnoprimorskega gospodarstva nad državnim povprečjem, plače pod njim 17.05.2018 14:03 Nova Gorica, 17. maja (STA) - Prihodki severnoprimorskega gospodarstva so v letu 2017 zrasli za 13 odstotkov glede na leto poprej in so znašali 4,042 milijarde evrov, odhodki pa so bili višji za 17 odstotkov in so znašali 3,780 milijarde evrov. Čeprav se poslovanje regije nenehno izboljšuje in je nad državnim povprečjem, povprečna bruto plača za njim zaostaja za dva odstotka.

"Odhodki so se lani povečali bolj kot sami prihodki severnoprimorskega gospodarstva, k temu pa so največ prispevale višje cene blaga, materiala in storitev," je na današnji novinarski konferenci povedala direktorica novogoriške izpostave Ajpesa Mara Kos Maver.

Leta 2017 je dobiček regije znašal 258 milijonov evrov, kar je za dva odstotka manj kot leto poprej, čista izguba pa je bila višja za dva milijona in je znašala 21 milijonov evrov. Z dobičkom je poslovalo 67 odstotkov gospodarskih družb v regiji, ki zaposlujejo 92 odstotkov zaposlenih; nad milijon evrov dobička je imelo 44 družb, štiri med njimi pa so ustvarile več kot 10 milijonov evrov dobička.

Izgubo je ob koncu leta 2017 zabeležila tretjina vseh ali 966 družb, ki imajo skupaj 280 ali en odstotek vseh zaposlenih v regiji. Tri so imele več kot en milijon evrov izgube.

V 3214 severnoprimorskih gospodarskih družbah je bilo lani zaposlenih 25.244 delavcev. Povprečna bruto plača zaposlenih je znašala 1546 evrov, kar je za dva odstotka manj od slovenskega povprečja.

Severnoprimorsko gospodarstvo je izvozno usmerjeno, izvoz blaga je bil lani kar za 17 odstotkov višji kot leto poprej. Za dobro milijardo in pol evrov so izvozila podjetja, največ v Italijo, Nemčijo in Francijo. Največji odstotek rasti so beležili pri izvozu v Srbijo in Veliko Britanijo.

Tudi uvoz se je glede na leto poprej močno povečal, večji je bil za 19,9 odstotka in je znašal slabe 1,2 milijarde evrov. Uvoz se najhitreje povečuje iz Srbije in Poljske.

V lanskem letu je močno rasel tudi turizem v regiji, povečalo se je tako število prihodov kot tudi nočitev. V celotni regiji je bilo prihodov turistov več za 13,4 odstotka. Med 367.191 turisti je bilo več predvsem tujih obiskovalcev, ki so v regiji ustvarili 825.003 prenočitve.

Padala je tudi stopnja registrirane brezposelnosti. Ta je februarja letos znašala 6,6 odstotka. Najnižja je bila na območju občin Idrija in Tolmin, najvišja v regiji pa na območju ajdovske občine, vendar je bila z dobrimi sedmimi odstotki še vedno nižja od slovenskega povprečja. Med brezposelnimi je bilo največ takih z najnižjo in najvišjo stopnjo izobrazbe, bistveno več je starejših kot mladih iskalcev zaposlitve.