c S
Slovenci v zaznavanju poslovnih priložnostih še vedno v zaostanku 17.05.2018 09:21 Maribor, 17. maja (STA) - V Sloveniji se je posameznikovo zaznavanje obetavnih poslovnih priložnosti glede na pretekla leta izboljšalo, kljub temu pa na tem področju še vedno zaostajamo za drugimi evropskimi državami, ugotavlja svetovna raziskava Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2017.

Poslovne priložnosti namreč zaznava dobra tretjina (34,6 odstotka) prebivalcev, kar je več kot leta 2016, ko je bilo takih posameznikov četrtina. Kljub temu pa še vedno zaostajamo za Evropo, kjer poslovne priložnosti zaznava 41 odstotkov prebivalcev, ugotavlja raziskava, katere rezultate za Slovenijo so v torek predstavili na podjetniški konferenci Podim v Mariboru.

Slednje je po mnenju vodje slovenskega dela svetovne raziskave GEM Miroslava Rebernika povezano z neustreznim izobraževanjem, ki ne spodbuja podjetništva. Kot je dejal, sodobni svet stoji na bitki za talente, kjer pa Slovenija ni učinkovita. "Univerze dajejo zelo dobro znanje, ne pa tudi inovativnosti, podjetnosti in kreativnosti. Če ne bomo dobili bitke za talente, nam številni ukrepi ne bodo pomagali," je bil kritičen Rebernik.

Več kot polovico oziroma 53 odstotkov Slovencev sicer meni, da imajo zadostne kompetence za podjetništvo, kar Slovenijo uvršča na 1. mesto med evropskimi državami. Strah pred podjetniškim neuspehom zaznava le 35 odstotkov, medtem ko je Evropi ta delež kar 43-odstoten.

Krepijo se tudi podjetniške namere Slovencev. V letu 2017 je bilo namreč odraslih posameznikov, ki razmišljajo o ustanovitvi podjetja, 16,7 odstotka, leto prej pa le 14,3. Še vedno pa je tistih, ki se dejansko odločijo za podjetništvo, le štiri odstotke.

Stopnja vključenosti Slovenije v mednarodno menjavo je ena najvišjih med članicami EU, prav tako je visoka stopnja internacionalizacije, kar je po mnenju Rebernika povezano z velikostjo države. Leta 2017 je namreč delež nastajajočih in novih podjetij, ki menijo, da več kot četrtina kupcev njihovih izdelkov ali storitev prihaja iz tujine, znašal 42 odstotkov.

Indeks TEA, ki kaže celotno zgodnjo podjetniško aktivnost, to je delež prebivalstva, ki je v procesu ustanavljanja podjetja ali že ima novo podjetje, je v Sloveniji v primerjavi s preteklim letom upadel z osmih odstotkov na slabih sedem odstotkov.

Največ zgodnje podjetniške aktivnosti v Sloveniji je sicer v starostni skupini med 25 in 34 leti. V tej starostni skupini je tudi največ nastajajočih in novih podjetnic med ženskami, kljub temu pa razmerje med spoloma v Sloveniji ostaja precej slabše kot v Evropi. Na vsakih 10 podjetnikov je v Sloveniji le 4,6 podjetnic, v Evropi pa šest.

V zadnjih dveh letih se je zgodnja podjetniška aktivnost povečala med starejšimi od 55 do 64 let, in sicer s 5,5 odstotka na 7,4 odstotka.

Po mnenju Rebernika je podjetništvo žensk, starejših in mladih še vedno premalo spodbujano. Poleg tega je mlajša generacija, posebej manj izobražena, na področju podjetništva zelo ranljiva, zato bi bilo na tem področju potrebno zagotoviti dodatne ukrepe.

Glede najširšega odnosa družbe do podjetništva raziskava ugotavlja, da so v slovenski družbi uspešni podjetniki spoštovani. Tako meni skoraj tri četrtine oziroma 73 odstotkov ljudi, kar Slovenijo uvršča na peto mesto v evropskem merilu. Več kot polovica Slovencev tudi meni, da je podjetništvo dobra izbira kariere, več kot 70 odstotkov pa zaznava pa tudi pozitivno medijsko podporo podjetništvu, kar uvršča Slovenijo na drugo mesto med evropskimi državami.

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je eden največjih raziskovalnih programov za podjetništvo na svetu. Rezultati slovenskega dela svetovne raziskave GEM, ki je leta 2017 zaključila svoj 19. cikel, so predstavljeni v monografiji z naslovom Rast poslovnih priložnosti: GEM Slovenija 2017, ki je izšla v zbirki Slovenski podjetniški observatorij.

Nosilec slovenskega dela raziskave je Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Raziskavo so v letu 2017 podprli agencija Spirit, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS v okviru raziskovalnega programa P5-0023 ter Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Podrobni rezultati raziskave so dostopni na spletnih straneh Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij: http://ipmmp.um.si/.