c S
Vlada naredila nov korak k uresničitvi projekta HE Mokrice 17.05.2018 07:10 Ljubljana, 16. maja (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji v načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 uvrstila projekt izgradnje hidroelektrarne (HE) Mokrice, zadnje v vrsti HE na spodnji Savi, in s tem naredila nov korak k uresničitvi projekta. Ocenjena vrednost energetskega in infrastrukturnega dela je 166,6 milijona evrov, na proračun odpade 75 milijonov evrov.

Državni proračun bo namreč financiral izvedbo infrastrukturnega dela, ki vsebuje na primer protipoplavne ukrepe in ureditev struge Save ter dovozne ceste. Energetski del v višini 88,1 milijona evrov (brez DDV) bo financiral koncesionar za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, družba HESS iz skupine Gen energije, energetski del v ocenjeni višini 3,5 milijona evrov (brez DDV) pa Eles kot sistemski operater prenosnega omrežja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Prvi mož Gen energije Martin Novšak je januarja povedal, da za zadnjo v nizu HE na spodnji Savi načrtujejo čimprejšnjo pridobitev vseh soglasij in dovoljenj, izvedbo potrebnih razpisov in drugih pripravljalnih dejavnosti. Kmalu pričakujejo okoljevarstveno soglasje, objavili so razpis za projektiranje in dodatne geološke raziskave. Pripravljajo tudi naložbeni program.

Po podatkih HESS bo 28-megavatna HE Mokrice pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi cevnimi agregati pretoka 500 kubičnih metrov na sekundo s šestimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 128 gigavatnih ur. Delovala naj bi avtomatsko in daljinsko vodena brez posadke.

Območje njenega vpliva naj bi segalo od sotočja Save s Krko pri Brežicah do meje s Hrvaško. Predvidena je sonaravna ureditev sotočja, s katero bi ohranili Krkin ekosistem in veduto njenega izlivnega odseka.

Vlada je z infrastrukturnega področja na današnji dopisni seji dala tudi soglasje ministrstvu za infrastrukturo, da na namenskih proračunskih postavkah prevzema in plačuje obveznosti čez načrtovane pravice porabe za leto 2018, največ do skupne višine 251,6 milijona evrov.

Dodatna sredstva bodo namenjena investicijam v železniško infrastrukturo in državno (avto)cestno omrežje. Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, so investicije med ključnimi, saj imajo tudi multiplikativne učinke na gospodarsko rast.

Vlada je sicer že februarja izdala soglasje za povečanje dovoljene porabe namenskih sredstev v višini 60 milijonov evrov oziroma največ do skupne višine 216,6 milijona. Ta obseg je treba zdaj po njeni oceni še povečati, saj na državnem cestnem omrežju brez tega ne bo mogoče začeti ali nadaljevati del na več večjih infrastrukturnih projektih. Ob tem bo treba zagotoviti tudi dodatna sredstva za odkupe zemljišč na več projektih ter za uskladitev finančne konstrukcije rednega vzdrževanja in zimske službe po novih koncesijskih pogodbah.