c S
Skupščina Save o prodaji delnic Gorenjske banke ločitvenim upnikom 16.05.2018 16:06 Ljubljana, 16. maja (STA) - Upravni odbor Save delničarjem družbe predlaga, da na skupščini 22. junija podprejo predlog, da Sava svojim ločitvenim upnikom po ceni 298 evrov na delnico proda do 146.060 delnic oz. 37,6 odstotka Gorenjske banke. Za to se je odločil, ko je padla v vodo načrtovana prodaja delnic banke srbski banki AIK.

Iz seznama ločitvenih pravic, za katere učinkuje prisilna poravnava Save, potrjena konec leta 2016, izhaja, da so največji ločitveni upniki Slovenski državni holding (SDH), Kapitalska družba in sklad York, ki so tudi največji lastniki Save.

Sava omenjenega deleža Gorenjske banke ni prodala srbski banki AIK, ker ta lastnikom Save v postavljenem roku ni dostavila vseh dokazil za prevzem. Sava, ki je v Gorenjski banki brez upravljalskih in glasovalnih pravic, je v začetku maja sporočila, da bo prodajne aktivnosti nadaljevala.

Banka Slovenije srbski AIK dovoljuje lastništvo v Gorenjski banki v višini med 20 in 33 odstotki. AIK ima uradno v njej 25,22 odstotka, je danes prek spletne strani Ljubljanske borze objavila Gorenjska banka.

A brez glasovalnih pravic Save srbska banka v Gorenjski banki dejansko obvladuje okoli 38 odstotkov glasovalnih pravic, s čimer bi lahko na prihodnji skupščini Gorenjske banke brez dejanskega prevzema prevzela njen nadzorni svet.

Zato so, kot je pred časom pisalo Delo, stekle priprave na to, da Savin delež v Gorenjski banki prevzamejo Savine upnice, s čimer bi te delnice znova dobile glasovalne pravice. To mora sedaj potrditi skupščina Save.

Kupnina za 146.060 delnic Gorenjske banke, kar predstavlja 37,6-odstotni delež, bi znašala približno 43,5 milijona evrov.

Skupščina Save bo odločala še o predlogu, da se lanski čisti dobiček v višini 1,6 milijona evrov uporabi za pokrivanje prenesen izgube. Po pokritju izgube je ta konec lanskega leta znašala 41,8 milijona evrov, med drugim izhaja iz sklica, danes objavljenega na spletni strani Ajpesa.