c S
Gospodarske družbe lani s 3,6 milijarde evrov čistega dobička 16.05.2018 14:40 Ljubljana, 16. maja (STA) - Slovenske gospodarske družbe so lani ustvarile 3,622 milijarde evrov neto čistega dobička, ki predstavlja razliko med čistim dobičkom in čisto izgubo podjetij. Skupni prihodki subjektov, ki so dolžni javno objaviti svoje poslovne izide, so dosegli 93,841 milijarde evrov, število zaposlenih pa je zraslo na 481.300, kažejo podatki Ajpesa.

Kot je na današnji novinarski konferenci Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) povedal vodja njenega sektorja za statistiko in informiranje Marjan Širaj, je slovensko gospodarstvo lani kot celota znova izkazalo dobro sliko, gre pa zaznati nekoliko upočasnjen trend rasti. Manj izrazita je bila lani tudi investicijska dejavnost.

Vseh 66.470 gospodarskih družb, ki so posredovale svoje poslovne rezultate, je lani tako prihodke kot tudi odhodke v primerjavi z letom prej povečalo za po 13 odstotkov. Rezultat sta čisti dobiček podjetij v skupni višini 4,585 milijarde evrov (leta 2016 4,267 milijarde evrov) in čista izguba podjetij v skupni višini 963,7 milijona evrov (leta 2016 1,12 milijarde evrov).

Neto čisti dobiček se je povečal za 475 milijonov evrov, kar v primerjavi z letom 2016 predstavlja 15-odstotno rast. Po Širajevih besedah so k skupni rasti slovenskega gospodarstva največ prispevala majhna in velika podjetja.

Med vsemi družbami, zajetimi v obravnavano statistiko, je bilo lani 87,2 odstotka mikro podjetij, 10,7 odstotka majhnih, 1,5 odstotka srednjih in 0,6 odstotka velikih.

Družbe so sicer lani ustvarile za osem odstotkov višjo neto dodano vrednost, denarni tok iz poslovanja pa povečale za sedem odstotkov.

Največ prihodkov so lani ustvarile družbe iz dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil, ki jim sledi predelovalna dejavnost.

Med samostojnimi podjetniki jih je 56.148 lani ustvarilo skupno 4,901 milijarde evrov prihodkov (leta 2016 4,44 milijarde evrov), neto podjetnikov dohodek pa je znašal 371,6 milijona evrov (leta 2016 333,3 milijona evrov).

Največ prihodkov so ustvarili samostojni podjetniki v ostalih dejavnostih, sledijo pa jim dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil ter predelovalne dejavnosti.

Ajpes je sicer doslej objavil 124.511 letnih poročil za leto 2017, pri čemer je poročila predložilo 96,8 odstotka vseh zavezancev, kar je največ doslej. Za tiste subjekte, ki tega niso storili, vodijo postopke o prekrških.

Direktorica Ajpesa Mojca Kunšek je poslovanje agencije v splošnem ocenila kot uspešno. Med drugim so v zadnjem času vzpostavili dva nova registra in postali akreditirani izdajatelj identifikatorja pravnih storitev LEI.

Zagnali so tudi storitev Finančni pomočnik, ki po besedah vodje sektorja za bonitetne in druge tržne storitve Andreje Kelhar Horvat na enem mestu združuje vse potrebne informacije o poslovanju vseh slovenskih poslovnih subjektov.