c S
Slovenija prodala za 95 milijonov evrov zakladnih menic 16.05.2018 12:01 Ljubljana, 16. maja (STA) - Slovenija je v torek prodala za 95 milijonov evrov zakladnih menic. Gre za tri- šest- in dvanajstmesečne zakladne menice, vse z negativno letno obrestno mero. Država jih bo izdala v četrtek, gre pa za četrto zadolžitev letos. Povpraševanje je bilo v vseh treh primerih večje od ponudbe.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo podanih za 100.000 lotov ponudb, ministrstvo za finance pa jih je sprejelo za 30.000 lotov v skupni vrednosti 30 milijonov evrov. Obveznosti iz menic, pri katerih je nominalna letna obrestna mera določena v višini minus 0,39 odstotka, bodo dospele 16. avgusta.

Od 85.000 lotov ponudb, podanih na avkciji šestmesečnih zakladnih menic, je ministrstvo za finance sprejelo za 15.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 15 milijonov evrov. Obveznosti iz menic, pri katerih je nominalna letna obrestna mera določena v višini minus 0,50 odstotka, bodo dospele 15. novembra.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic pa je ministrstvo od 160.000 lotov podanih ponudb sprejelo 50.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 50 milijonov evrov. Nominalna letna obrestna mera znaša minus 0,38 odstotka, njihova dospelost pa je določena 16. maja 2019.

Torkova dražba je bila četrta načrtovana kratkoročna zadolžitev v tem letu, naslednja je predvidena čez mesec dni.

Zakladne menice so diskontirani vrednostni papirji: vlagatelji ob izdaji vplačajo diskontirani znesek, izdajatelj pa ob zapadlosti izplača njihov nominalni znesek. Njihovi imetniki so lahko tako pravne kot fizične osebe.