c S
Cinkarna Celje v četrtletju z rastjo prihodkov in dobička 16.05.2018 09:40 Celje, 16. maja (STA) - Cinkarna Celje je v prvem četrtletju ustvarila 52,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 17 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in pet odstotkov nad načrti. Tudi čisti dobiček je višji od načrtovanih 8,1 milijona evrov. Bilo ga je za 13 milijonov evrov, kar na letni ravni predstavlja 86-odstotno rast.

"V prvem četrtletju je Cinkarna Celje vnovič poslovala izrazito dobro in uspešno ter s tem izboljšala poslovno uspešnost iz predhodnega leta in presegla obdobne napovedi," je v poročilu o poslovanju v prvem trimesečju, danes objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze, zapisal generalni direktor Cinkarne Celje Tomaž Benčina.

Najpomembnejša gradnika poslovne uspešnosti sta po njegovih besedah še vedno naraščajoče cene pigmenta titanovega dioksida in racionalizacija portfelja strateških poslovnih področij, ki je usmerjena v osredotočanje na jedrni program in opuščanje nerentabilnih dejavnosti.

Po Benčinovih pojasnilih se je obseg povpraševanja po titanovem dioksidu stabiliziral, ponudba je dohitela povpraševanje, v nadaljevanju pa se je vzpostavilo tržno ravnotežje, zato se je trend naraščanja prodajnih cen s koncem prvega četrtletja ustavil.

Cinkarna je sicer v prvih treh mesecih prodala za 12 odstotkov manj pigmenta kot v enakem obdobju lani, a so se njegove povprečne prodajne cene od konca lanskega leta zvišale za osem odstotkov, od marca lani pa za 41 odstotkov.

Poslovanje drugih prodajnih programov Cinkarne Celje poteka v prvem četrtletju solidno, v povprečju blizu ravni, ki so bile dosežene lani. Vrednostni obseg prodaje je v povprečju višji od doseženega v lanskem primerjalnem obdobju, v negativni smeri nekoliko odstopata le programa gradbenih materialov in praškastih lakov.

Dvig prodaje po navedbah Benčine beležijo pri programih masterbatchev, predelavi cinka, bakrovih fungicidih in polimerih. Ocenjujejo, da bodo lahko pri obeh programih, ki v prvem četrtletju zaostajata, v nadaljevanju leta z usmerjenimi trženjskimi aktivnostmi zaostanke znižali in do konca leta izpolnili prodajne načrte.

Cinkarna je sicer v prvih treh mesecih v osnovna sredstva investirala 5,6 milijona evrov, kar je 200 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in 22 odstotkov nad načrti. Naložbe v prvi četrtini leta so bile usmerjene predvsem v nadaljevanje modernizacije, intenzifikacije, dviga energetske učinkovitosti in zagotovitve okoljske sprejemljivosti proizvodnje pigmenta titanovega dioksida.

Finančni položaj Cinkarne je še naprej stabilen, vse obveznosti poravnavajo pravočasno in v polnem obsegu. Družba nima bančnih dolgov, preostale finančne obveznosti (156.000 evrov) se nanašajo na cesijske obveznosti. Denarna sredstva so ob koncu marca dosegla 54,3 milijona evrov in so se v primerjavi s koncem leta 2017 povečala za 22 odstotkov.

"Uprava podjetja ocenjuje, da je poslovni načrt za leto 2018 realno dosegljiv, da bo dinamika uspešnosti poslovanja zelo verjetno obratna tisti iz predhodnega leta, vsekakor pa je podjetje z rezultati, doseženimi v prvem četrtletju, zanesljivo na poti uresničitve poslovnega načrta," je še prepričan prvi mož družbe.