c S
Skupina Triglav v prvem četrtletju s petodstotno rastjo dobička 16.05.2018 09:11 Ljubljana, 16. maja (STA) - Skupina Triglav je v letošnjem prvem četrtletju obračunala skupaj 293 milijonov evrov bruto premij, kar je štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Dobiček pred obdavčitvijo je porasel za osem odstotkov na 27,5 milijona evrov, čisti dobiček pa za pet odstotkov na 23,3 milijona evrov.

Skupina Zavarovalnice Triglav je v začetku leta povečala obseg zbranih premij na vseh trgih, na katerih je navzoča. V Sloveniji je rast v povprečju znašala štiri odstotke, zunaj nje pa šest odstotkov, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav.

Z vidika zavarovalnih segmentov je skupina premijsko rast beležila pri premoženjskih in zdravstvenih zavarovanjih, pri vsakih za po šest odstotkov, medtem ko je pri življenjskih zavarovanjih obračunala za tri odstotke manj premij.

Na poslovanje v prvih treh mesecih leta niso vplivali množični škodni dogodki. Skupina je obračunala za skupaj 171 milijona evrov bruto škod, kar je 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Kot so pojasnili v zavarovalnici, je to povečanje predvsem posledica izplačil nastalih in prijavljenih škod v letu 2017 na področju premoženjskih zavarovanj, ki so bile ustrezno rezervirane in pozavarovane. Do rasti obračunanih škod pa je prišlo tudi zaradi povečanja zavarovalnega portfelja na področju zdravstvenih zavarovanj in večje škodne pogostnosti zaradi spremenjene starostne strukture zavarovancev.

Doseženi poslovni rezultati so predvsem odraz dobrega poslovanja v zavarovalni dejavnosti, medtem ko so bili donosi od finančnih naložb po pričakovanjih nižji. Upravljanje 3,1 milijarde evrov finančnih naložb je namreč tudi v prvem četrtletju letos potekalo v razmerah nizkih obrestnih mer, ki znižujejo obrestne prihodke. Donosi od finančnih naložb so se v primerjavi z lani znižali za 39 odstotkov.

Skupina Triglav, vodilna zavarovalno-finančna skupina v regiji Adria, v letu 2018 nadaljuje z izvajanjem svojih strateških usmeritev. V smeri strategije razvoja in rasti po lanskem vstopu na trg prostovoljnega pokojninskega zavarovanja v Bosni in Hercegovini in na makedonski trg življenjskih zavarovanj letos z nakupom večinskega deleža pokojninske zavarovalnice vstopa tudi na trg pokojninskih zavarovanj na Hrvaškem.

Skupina je finančno stabilna, dobro kapitalizirana ter skrbno upravlja tveganja, katerim so matična družba in ostalih 37 družb izpostavljene pri svojem poslovanju, pravijo v Zavarovalnici Triglav. Z rezultati je zadovoljen tudi predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar. "Z rezultati prvega trimesečja smo zadovoljni in upoštevaje predvidene razmere poslovanja do konca leta ocenjujemo, da bo letni dobiček pred obdavčitvijo skupine Triglav dosežen v načrtovanem razponu," je dejal.

Kot so pred kratkim sporočili iz Zavarovalnice Triglav, skupina v letu 2018 načrtuje rast tako obračunanih bruto premij kot dobička. Dobiček pred davki naj bi se gibal med 80 in 90 milijonov evrov, bruto premija, ki je lani dosegla milijardo evrov, pa naj bi se še povečala.