c S
Po kazenski ovadbi župana še odškodninska tožba proti Občini Radlje ob Dravi 16.05.2018 07:27 Slovenj Gradec, 15. maja (STA) - Na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu je bila neuspešna poravnava v odškodninski tožbi v višini dobrih 23.000 evrov, ki jo je družba Domania vložila proti Občini Radlje ob Dravi. Sodišče se je nato odločilo, da bo obravnavo tožbe nadaljevalo, ko bo končan kazenski postopek, sprožen zaradi ovadbe, vložene proti radeljskemu županu Alanu Bukovniku.

Kot je za STA pojasnil direktor družbe Domania Alen Dominić, je bila družba Domania na javnem razpisu za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu izbrana kot najboljši in najugodnejši ponudnik in ji je bila podeljena koncesija za opravljanje dejavnosti za dobo 10 let.

Pojasnil je, da so prejeli tudi odločbo, ki je postala pravnomočna, a nato občina ni želela podpisati koncesijske pogodbe. Družba je zato vložila odškodninsko tožbo, ker ji je bilo, kot je povedal Dominić, preprečeno izvajanje storitve pomoč na domu v radeljski občini. Znesek tožbe predstavlja predviden izgubljen dobiček v 10 letih in stroške, ki so jih imeli s prijavo na razpis.

Občina Radlje ob Dravi v celoti zavrača odškodninski zahtevek družbe Domania kot neutemeljen, je danes pojasnila pravna zastopnica občine Irma Pavlinič Krebs. Povedala je, da se je slovenjgraško sodišče odločilo počakati na pravnomočni zaključek kazenskega postopka, ki teče v zvezi s to zadevo.

Zaradi dogajanja je namreč Dominić vložil tudi kazensko ovadbo zoper radeljskega župana, saj naj bi Bukovnik tik pred podpisom pogodbe z omenjenim podjetjem za izvajanje storitve pomoči na domu to pogojeval z odkupom deleža nepremičnine v občini.

Kot je marca letos poročal časnik Večer, je Specializirano državno tožilstvo v zvezi z zadevo zahtevalo uvedbo preiskave zaradi suma kaznivega dejanja jemanja podkupnine, domnevno v korist občine, sodišče pa je zahtevi specializiranega tožilstva tudi sledilo. Kako daleč je preiskava, uradno ni znano, neuradno pa naj bi bila preiskava zaključena. Na Specializiranem državnem tožilstvu so danes za STA pojasnili le, da zadevo vodi Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu.