c S
Vladni odbor o protipoplavnih projektih in povečanju premoženja Eko sklada 16.05.2018 07:28 Ljubljana, 15. maja (STA) - Vlada je na današnji seji odbora za gospodarstvo uvrstila tri protipoplavne projekte v načrt razvojnih programov 2018-2021. To je bilo nujno predvsem zaradi čimprejšnje izvedbe postopkov javnega naročanja za izvedbo del. Sprejela je tudi sklep o povečanju namenskega premoženja in kapitala Eko sklada v višini slabih 250.000 evrov.

V načrt razvojnih programov (NRP) 2018-2021 je vlada uvrstila tri projekte: drugo etapo ureditve Savinje pod Laškim, ureditev Hudega potoka-Rečica ob Paki in fazo C protipoplavnih ukrepov ob Voglajni s pritoki.

Uvrstitev projektov v NRP je bila nujna predvsem zaradi čimprejšnje izvedbe postopkov javnega naročanja za izvedbo del. "Z gradnjo je treba začeti v obdobju, ki ga narekujejo soglasodajalci. V kolikor novi projekti ne bi bili uvrščeni v veljavni NRP, se v primeru poplavnega dogodka predvideva nastanek materialne ter ekonomske škode, prav tako pa to pomeni višjo stopnjo ogroženosti prebivalstva," je zapisala vlada.

Skupna ocenjena vrednost projekta ureditve Savinje pod Laškim v drugi fazi znaša 4,1 milijona evrov, od tega bo ministrstvo za okolje in prostor sredstva v višini 3,92 milijona evrov zagotovilo iz sklada za vode, preostali del pa bo zagotovila občina Laško.

Projekt ureditve Hudega potoka - Rečica ob Paki je ocenjen na 1,38 milijona evrov. Skupna ocenjena vrednost izvedbe projekta protipoplavnih ukrepov ob Voglajni s pritoki pa znaša 1,72 milijona evrov, od tega bo ministrstvo za okolje sredstva v višini 1,63 milijona prav tako zagotovilo iz sklada za vode, preostali del pa bo zagotovila občina Šentjur. Od tega je sredstva v višini 33.870 evrov občina že vložila za dokumentacijo, zemljišča in služnosti.

Na odboru je vlada sprejela tudi sklep o povečanju namenskega premoženja in kapitala Eko sklada. V skladu s tem sklepom se bosta namensko premoženje in kapital sklada povečala za 249.520 evrov.

Povečanje namenskega premoženja Eko sklada bo namenjeno kreditiranju različnih okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občanov, predvsem naložb v ukrepe obnovljivih virov energije, z namenom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Vsako povečanje namenskega premoženja Eko sklada pomeni povečanje obsega sredstev, ki jih sklad lahko podeljuje z ugodnejšo obrestno mero.