c S
AVK v zvezi z maketo drugega tira ne bo uvedla nadzorstvenega postopka 15.05.2018 13:29 Ljubljana, 15. maja (STA) - Agencija za varstvo konkurence (AVK) ne bo uvedla nadzorstvenega postopka zoper vpletene v zgodbo z javnim naročilom izdelave makete drugega tira, so danes sporočili iz agencije. Kot so zapisali, je ključna ugotovitev ta, da je do sodelovanja med izbranim ponudnikom in neizbranim ponudnikom prišlo šele po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

Maketa drugega tira Divača-Koper je val razburjenja povzročila, ko so v javnost najprej prišle informacije, da naj bi bila preplačana. Na razpis direkcije za infrastrukturo sta ponudbi poslali podjetji RPS in Art Rebel 9, prvo je ponudilo ceno 60.851 evrov, drugo 133.590 evrov. Izbrano je bilo podjetje Art Rebel 9, pozneje pa se je izkazalo, da je podjetje RPS zmagovalčev podizvajalec.

Direkcija za infrastrukturo je od pogodbe odstopila, saj izbrani izvajalec ni prijavil podizvajalca, Agencijo za varstvo konkurence (AVK) pa je obvestila, naj preveri, ali so bila ravnanja obeh ponudnikov pri javnem naročilu za izdelavo makete drugega tira skladna s predpisi.

Iz AVK so danes sporočili, da kot zagovornik javnega interesa agencija ni vložila zahtevka za pravno varstvo javnega interesa v revizijskem postopku. "Direkcija za infrastrukturo je kot naročnik namreč marca odstopila od pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene z izbranim ponudnikom, zato ni podan pravni interes agencije za vložitev predmetnega zahtevka," so pojasnili.

Agencija prav tako ne bo uvedla nadzorstvenega postopka zoper vpletene subjekte, "saj iz relevantne dokumentacije izhaja, da ni izkazana verjetnost kršitev določb konkurenčne zakonodaje".

Ključna ugotovitev AVK je, da je do sodelovanja med izbranim ponudnikom in neizbranim ponudnikom prišlo šele po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, in sicer zaradi spremembe predmeta javnega naročila. "Ker izbrani izvajalec v postavljenih rokih z lastnimi kapacitetami ni bil sposoben samostojno izvesti naročila, je k izvedbi povabil podizvajalca, neizbranega ponudnika," so pojasnili na agenciji.

"Glede na to, da bi sporna ravnanja utegnila predstavljati kršitve, presoja katerih ni v naši pristojnosti, je agencija dokumentacijo odstopila v presojo pristojnim organom," so še zapisali v sporočilu za javnost.