c S
Industrijska proizvodnja v območju evra in EU marca navzgor 15.05.2018 13:15 Luxembourg, 15. maja (STA) - Obseg industrijske proizvodnje se je v območju evra in v EU marca povečal. V državah z evrom je bila rast na mesečni ravni 0,5-odstotna, v EU pa 0,4-odstotna. V medletni primerjavi se je obseg industrijske proizvodnje tako v območju evra kot v EU povečal za tri odstotke, je danes sporočil evropski statistični urad Eurostat.

Na mesečni ravni se je v območju z evrom proizvodnja trajnih potrošnih dobrin povečala za 1,5 odstotka, netrajnih potrošnih dobrin za 1,1 odstotka, energije za 0,8 odstotka, medtem ko sta proizvodnja investicijski dobrin oz. izdelkov za vmesno rabo upadli za 0,6 oz. 0,1 odstotka.

V EU pa se je proizvodnja energije in trajnih dobrin povečala za 1,3 odstotka, netrajnih dobrih za 0,8 odstotka, medtem ko je proizvodnja izdelkov za vmesno rabo oz. investicijskih dobrih padla za 0,3 oz. 0,2 odstotka.

Med državami, za katere je Eurostat že imel podatek, je največjo rast zabeležila Estonija (+4,1 odstotka), sledili sta Portugalska (+3,7 odstotka) in Grčija (+2,6 odstotka). Največji padec pa so imele Irska (-7,0 odstotka), Hrvaška (-4,3 odstotka) in Latvija (-3,5 odstotka).

Marca se je v območju evra v medletni primerjavi proizvodnja energije okrepila za 8,1 odstotka, investicijskih dobrin za 2,7 odstotka, trajnih za 2,6 odstotka, netrajnih za 1,8 odstotka in proizvodnja izdelkov za vmesno porabo za 1,6 odstotka.

V EU pa se je proizvodnja energije v tej primerjavi povečala za 7,9 odstotka, investicijskih dobrih za 3,5 odstotka, trajnih dobrin za 2,6 odstotka, izdelkov za vmesno porabo za 1,4 odstotka in netrajnih dobrin za 1,2 odstotka.

Med članicami so na medletni ravni obseg industrijske proizvodnje najbolj okrepile Litva (+11,5 odstotka), Estonija (+7,6 odstotka) in Finska (+7,0 odstotka). Ta pa se je najbolj skrčil na Irskem (-14,7 odstotka), Malti (-3,2 odstotka) in na Slovaškem (-2,3 odstotka).

V Sloveniji je bila rast v mesečni primerjavi 0,5-odstotna, v medletni pa 6,4-odstotna.