c S
V Beogradu srečanje koordinacijskega mehanizma za gozdarstvo med Kitajsko in državami CEE 15.05.2018 07:17 Beograd, 14. maja (STA) - V Beogradu poteka drugo srečanje na visoki ravni koordinacijskega mehanizma za gozdarstvo med Kitajsko in državami srednje in vzhodne Evrope (CEE), ki se ga udeležuje tudi državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Marjan Podgoršek. Osrednja pozornost je namenjena podnebnim spremembam in gozdarstvu v 21. stoletju.

Kitajska in države CEE pripisujejo velik pomen razvoju gozdov, imajo skupne interese in cilje sodelovanja na področju večnamenskega in trajnostnega upravljanja z gozdovi ter pri ublažitvi posledic podnebnih sprememb. Države sodelujejo na področju znanstveno raziskovalnega sodelovanja ter na področju skupnih inovacij, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sodelujoče države znotraj koordinacijskega mehanizma za gozdarstvo spodbujajo sodelovanje tudi na ostalih področjih skupnega interesa, kot so ohranjanje gozdov in ohranjanje habitatov v mokriščih in prostoživečih živalih, razvoj zelenega gospodarstva ter spodbujanje trajnostnega upravljanja naravnih virov. To so namreč priložnosti za večjo socialno vključenost ljudi.

Vodje delegacij Kitajske in držav CEE so v skupni izjavi drugega srečanja na visoki ravni potrdili zavezanost pri uresničevanju 15. cilja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, kot so varovanje ekosistemov in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, preprečevanje širjenja puščav, preprečevanje degradacij zemljišč in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Ob robu srečanja na visoki ravni poteka tudi srečanje skupine za zvezo koordinacijskega mehanizma Kitajske in držav CEE za gozdarstvo, ki ga od leta 2016 vodi Slovenija. Skupina za zvezo je na srečanju pregledala dosedanje sodelovanje, potrdila zaključke dveletnega programa dela koordinacijskega mehanizma za obdobje od leta 2016 do leta 2018 ter hkrati oblikovala smernice dela za naslednje dveletno obdobje, od leta 2018 do leta 2020.

Ob tem poteka tudi znanstveno raziskovalna konferenca Kitajske in držav CEE za področje gozdarstva. Konferenca poskuša orisati oblike prihodnjega skupnega znanstveno-raziskovalnega projektnega sodelovanja in izobraževanja med institucij Kitajske in držav CEE s področja trajnostnega upravljanja z gozdovi, podnebnih sprememb in biotehnologije in izobraževanja.

Znanstveno raziskovalne konference se udeležujejo predstavniki Gozdarskega inštituta Slovenije in oddelka za gozdarstvo na biotehničnih fakulteti.

Podgoršek bo obisk v Srbiji končal v torek, ko bo skupaj z ostalimi vodji delegacij Kitajske in držav CEE obiskal 85. mednarodni kmetijski sejem v Novem Sadu.