c S
Rast gradbeništva in zasebne potrošnje se nadaljuje 14.05.2018 12:57 Ljubljana, 14. maja (STA) - Gibanja v mednarodnem okolju so v začetku leta umirila aktivnost izvozno usmerjenih delov slovenskega gospodarstva, rast gradbeništva in zasebne potrošnje pa se je nadaljevala. Rast plač se je v zadnjem obdobju okrepila, v najnovejši številki Ekonomskega ogledala ugotavlja Umar.

Ugodne razmere na trgu dela se še naprej odražajo v hitrem naraščanju števila delovno aktivnih, ki je na ravni iz sredine leta 2008. Ob visokem odlivu v zaposlitev in manjšem prilivu v brezposelnost kot lani se nadalje zmanjšuje tudi število registriranih brezposelnih, navaja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

Rast plač se je v zadnjem obdobju okrepila. Na to so v zasebnem sektorju vplivali ugodni poslovni rezultati podjetij ob visoki gospodarski aktivnosti. V javnem sektorju rast plač izhaja iz uresničevanja sprejetih dogovorov s sindikati in rednih napredovanj.

Rast gospodarske aktivnosti v evrskem območju je bila v začetku leta nižja kot v predhodnih četrtletjih. Po ugotovitvah Evropske komisije so se tveganja za rast nekoliko povečala, izhajajo pa predvsem iz gibanj izven evrskega območja. Povečanje negotovosti je v prvih dveh mesecih vplivalo na izvoz in proizvodnjo v predelovalnih dejavnostih, katerih obseg je bil podoben kot konec lanskega leta.

Prihodek v tržnih storitvah se je ohranil na doseženi ravni, v trgovini se je rast upočasnila. Na gibanje aktivnosti v gradbeništvu so vplivale vremenske razmere, obseg je bil znatno višji kot pred letom. Pod vplivom ugodnih gibanj na trgu dela, visokega zaupanja potrošnikov in ob relativno visoki rasti kreditov gospodinjstvom se je nadalje povečala zasebna potrošnja. Razpoloženje v gospodarstvu je ostalo na ravni, višji od dolgoletnega povprečja.

Rast izvoznega tržnega deleža v EU se je pospešila, k temu pa je prispeval predvsem izvoz vozil v Francijo. V smeri ugodnejšega konkurenčnega položaja izvoznikov so v prvem četrtletju vplivali nižji stroškovni pritiski v primerjavi s partnericami, kar je ublažilo negativen vpliv apreciacije evra. Ta se nadaljuje tudi letos, kar je ob podobnih gibanjih relativnih cen privedlo do rahlega povišanja realnega efektivnega tečaja.

Povprečna rast cen življenjskih potrebščin je bila v začetku leta še naprej umirjena. Cene storitev so naraščale hitreje kot cene blaga. Ponovno se je povečala rast cen hrane, cene trajnega blaga pa so ostajale medletno nižje. Cene naftnih derivatov so se v zadnjem obdobju sicer povečale, a na gibanje povprečne inflacije zaradi visoke osnove še nimajo vidnejšega vpliva. Osnovna inflacija se je nadalje ohranila na nizki ravni, še ugotavljajo analitiki Umarja.

Rast kreditov domačim nebančnim sektorjem se je v prvem četrtletju nekoliko upočasnila. Prirast kreditov gospodinjstvom in nedenarnim institucijam ostaja visok, zmanjšal pa se je obseg kreditov podjetjem. Ob tem podatki ne kažejo omejevanja ali zaostrovanja posojilnih pogojev, zato v Umarju ocenjujejo, da bi bilo znižanje lahko predvsem posledica izkoriščanja drugih virov financiranja. Nadaljuje se tudi postopno zniževanje obsega nedonosnih terjatev.

V prvem četrtletju letos je bil javnofinančni primanjkljaj za več kot polovico nižji kot v enakem obdobju lani. Ugodna javnofinančna gibanja temeljijo na še vedno visoki medletni rasti javnofinančnih prihodkov v višini 5,3 odstotka zaradi ugodnih gospodarskih gibanj. Odhodki pa so ostali na podobni ravni kot pred letom.