c S
Parkiriščni skupčini Certe Holdinga tudi na drugi stopnji rdeča luč za vpis v register 14.05.2018 11:12 Cerkno/Koper, 14. maja (STA) - Višje sodišče v Kopru je zavrnilo pritožbo zoper odločitev Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki sklepov t. i. parkiriščne skupščine družbe Cetra Holding ni vpisalo v sodni register, so danes sporočili iz Certe Holdinga.

Pritožniki so izpodbijali odredbo okrožnega sodišča v registrskem postopku, da se zavrne objava notarskega zapisnika o skupščini Certa Holding, ki je bila 30. oktobra, in sklep sodišča, da predloga za objavo zapisnika skupščine ni vložila upravičena oseba.

Okrožno sodišče je presodilo, da skupščina ni bila izvedena na kraju, ki je bil s sklicem skupščine predviden, saj je potekala na parkirišču ob vhodu v Večnamenski center Cerkno, ne v dvorani Večnamenskega centra Cerkno, poleg tega na njej ni bilo prisotno poslovodstvo, ki je skupščino sklicalo.

Višje sodišče je 5. aprila pritožbo kot neutemeljeno zavrglo. Ugotovilo je, da ni šlo za primer, ko poslovodstvo ne bi hotelo predložiti zapisnika za objavo, saj je bila skupščina v skladu s sklicem v sodnem registru vpisanega zakonitega zastopnika tega dne tudi izvedena v prostorih, kjer je bila sklicana. V sodni register je bil prav tako predložen predlog za objavo zapisnika skupščine. Višje sodišče je pritrdilo tudi ugotovitvi prvostopenjskega sodišča, da je direktor Certe Holding pooblaščen za zastopanje družbe.

30. oktobra lani sta potekali dve skupščini Certe Holdinga. Na eni, na kateri je bil prisoten tudi sklicatelj Jožef Močnik, so za nadzornika med drugim izbrali največjega lastnika holdinga Marjana Batagelja. Druga, na kateri so člani Ozaveščene Cerkljanske zastopali 21 odstotkov kapitala, pa je potekala na parkirišču.

Predstavniki civilne iniciative Ozaveščena Cerkljanska so pred skupščino aktivno zbirali pooblastila malih delničarjev za skupščino, pred skupščino so se tudi zbrali pred stavbo, v kateri je ta potekala. A na skupščino niso šli, saj da jim je bil dostop onemogočen, in so svojo skupščino izpeljali na parkirišču. V Certi Holdingu so takrat zatrdili, da je bil dostop na skupščino omogočen vsem delničarjem, vendar se je devet delničarjev kljub prijavi ni udeležilo.

Največji lastnik Certe Holdinga je družba Postojnska jama, katere solastnik in direktor je Batagelj, in sicer je oktobra lani postala približno 49,13-odstotna lastnica holdinga. Certa Holding prek Certe v celoti obvladuje Hotel Cerkno s tamkajšnjim smučarskim središčem, 85,52 odstotka kobariškega podjetja TIK, ki proizvaja medicinske pripomočke za enkratno uporabo, ter četrtinski delež v tovarni elektrotermičnih aparatov Eta Cerkno.

Družba Postojnska jama je aprila letos od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Modre zavarovalnice odkupila 23,82 odstotka kapitala družbe Certa in tako svoj delež v Certi, katere večinski lastnik je Certa Holding, povečala na 25,98 odstotka.