c S
Objavljen razpis za sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja 14.05.2018 05:58 Ljubljana, 11. maja (STA) - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za prihodnje šolsko leto. Predmet razpisa je izbor programov za objavo v katalogu programov nadaljnjega izobraževanja za šolsko leto 2018/19, nekaj pa jih bodo izbrali, da bodo sofinancirani iz proračuna.

Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.

Prijavitelji so dolžni svoj predlog programa uvrstiti na eno od tem, ki jih je konec aprila določil strokovni svet za splošno izobraževanje. Te so med drugim varno in spodbudno učno okolje, delo učitelja razrednika, inkluzija različnosti ter vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj.

Prijavitelji lahko predloge programov za objavo v katalogu, ne pa tudi za sofinanciranje, uvrstijo še v splošne teme internacionalizacija vzgoje in izobraževanja, igrifikacija izobraževanj, računalniško mišljenje, spoznavanje glasbe in glasbeno ustvarjanje ter celostno poučevanje predmetnih učiteljev in učiteljev strokovnih modulov.

Zainteresirani se lahko do 7. junija prijavijo v aplikaciji Katis - Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji in izobraževanju. Podatke o prijavljenih programih morajo prijavitelji poslati tudi v tiskani obliki na obrazcih, ki so ji natisnili iz aplikacije Katis.

Prijava se šteje za pravočasno, če bo najkasneje do 8. junija prispela v vložišče ministrstva oziroma bo oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave.