c S
Objavljen razpis za direktorja Fiho 14.05.2018 05:57 Ljubljana, 11. maja (STA) - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) je v uradnem listu objavila javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja. Zainteresirani lahko prijave na sedež Fiha pošljejo v desetih dneh po objavi razpisa. Direktor bo imenovan za polni delovni čas in bo funkcijo opravljal poklicno.

Kandidat za direktorja Fiha mora med drugim imeti univerzitetno izobrazbo ter organizacijske sposobnosti in vsaj petletne izkušnje na področju vodenja. Poznati mora področje dela in imeti vsaj petletne izkušnje na področju delovanja invalidskih in humanitarnih dejavnosti.

Do pridobitve soglasja vlade k imenovanju bo opravljal funkcijo vršilca dolžnosti direktorja Fiha, vendar največ za dobo enega leta. Izbrani kandidat bo imenovan na seji sveta Fiho, funkcijo pa naj bi nastopil v najkrajšem možnem času.

Prijava na javni razpis mora vsebovati življenjepis, pisna dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev, izjavo o nečlanstvu v voljenih organih političnih strank, izjavo, da ni v tožbenem postopku ter predstavitev prednostnih nalog in vizije razvoja Fiha.

Prijave na javni razpis bo obravnavala posebna kandidacijska komisija. Prepozno prispele prijave in prijave, iz katerih bo razvidno, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, bodo izločene iz nadaljnje obravnave. Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo povabljeni na sejo sveta Fiha, kjer bodo predstavili prednostne naloge in vizije razvoja fundacije.