c S
Bistričani z evropskim denarjem do povezovanja kulturno-turističnih potencialov 14.05.2018 05:51 Slovenska Bistrica, 12. maja (STA) - Občina Slovenska Bistrica je bila kot vodilni partner projekta povezovanja kulturno-turističnih potencialov na območju občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane uspešna na razpisu Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt je vreden 115.000 evrov, pri njegovi izvedbi pa sodeluje šest partnerjev.

Kot so pojasnili na bistriški občini, s sosednjima občinama Makole in Poljčane že od nekdaj dobro sodelujejo in se povezujejo, saj to območje predstavlja zaokroženo geografsko celoto med Pohorjem in Halozami, vežejo pa jih skupna preteklost, skupni razvojni interesi in načrti za prihodnost.

Omenjene občine želijo skupaj s partnerji v okviru Lokalne akcijske skupine Dobro za nas med drugim oblikovati skupni turistični proizvod. To območje ima namreč velik naravni in kulturno-zgodovinski potencial za razvoj turizma in turistične ponudbe.

V izvajanje prireditev in trženje novega turističnega programa bodo vključeni lokalni turistični ponudniki, turistična in kulturno-umetniška društva ter drugi akterji, velik poudarek pa bo tudi na poučno-zabavnih aktivnostih za najmlajše in prenosu tradicionalnih znanj naslednjim generacijam.

Do ideje za razvoj projekta so prišli, ker imajo na tem območju izjemno kakovostno lokalno hrano, ki si zasluži zaupanje potrošnikov, razvito vinogradništvo, s številnimi vinskimi kletmi in vrhunskimi vinogradniki, uspešna podjetja in posameznike, veliko pozornosti pa namenjajo tudi ohranjanju in varovanju kulturne in naravne dediščine.

"V okviru projekta Doživetja med Pohorjem in Bočem želimo zato vsa ta področja na nek način povezati, nadgraditi obstoječe vsebine ter najti sinergije kulture, turizma, obrti in kmetovanja na obravnavanem območju. Uporabiti in izkoristiti želimo naravne in kulturne potenciale na naših podeželskih območjih in z njimi seznaniti obiskovalce. Na ta način lahko postanemo privlačna turistična destinacija," so prepričani v bistriški občini.

Posebnost v okviru projekta bo skupna živinorejska razstava, ki bo povezala vse občine na območju LAS Dobro za nas in širše, s čimer želijo še dodatno popularizirati lokalno pridelano hrane in povezanost pridelovalcev s potrošniki.

V okviru istega javnega poziva je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica kot partner pridobil še dobrih 25.000 evrov za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije na podpohorski vinsko turistični cesti. Vodilni partner oziroma prijavitelj tega projekta je sicer občina Rače-Fram.

Skupaj je bilo doslej v programskem obdobju 2014-2020 odobrenih že 15 projektov oziroma programov, v katere je vključena občina Slovenska Bistrica, v skupni vrednosti skoraj 17 milijonov evrov. Gre za projekte in vsebine, ki so za to območje prioritetne, zlasti s področja gospodarstva, podjetništva, naravne in kulturne dediščine ter turizma, energetike, trajnostne mobilnosti in razvoj podeželja.

Ob tem pripravljajo še nekaj prijav evropskih projektov. Med drugim na področju zdravja, s katerim želijo znanja s področja srčno žilnih bolezni prenesti na težje dostopna ruralna območja, projekt Vizija Pohorje 2030 izvajajo pod vodstvom koroške regionalne agencije in Zavoda za varstvo narave, zanima pa jih še projekt vpeljave sistema izposoje javnih koles, gradnja kanalizacije na območju Zgornje Polskave in kolesarskih stez ter energetska obnova javnih objektov v občini.