c S
Deželna banka lani za polovico izboljšala dobiček 14.05.2018 06:16 Ljubljana, 12. maja (STA) - Deželna banka Slovenije (DBS), v katere lastniško strukturo sta marca vstopili družbi Skupina Prva in Prva osebna zavarovalnica, je lani ustvarila 3,81 milijona evrov čistega dobička. To je za 55 odstotkov več kot predlani, kaže letno poročilo, objavljeno na spletni strani banke.

Dobiček pred davki se je povečal za 58 odstotkov na 4,66 milijona evrov. Operativni dobiček pred oslabitvami, rezervacijami in obdavčitvijo je dosegel devet milijonov evrov.

Lani so se čiste obresti povečale za približno osem odstotkov na 17,81 milijona evrov. Čiste opravnine so se povečale s 7,47 milijona na 7,56 milijona evrov.

V primerjavi z letom prej so se nekoliko zvišali odhodki za oslabitve naložb. Neto oslabitve so znašale 3,42 milijona evrov, od tega za kredite 2,42 milijona evrov.

Bilančna vsota banke je konec decembra 2017 znašala 931,03 milijona evrov. Povečala se je za nekaj več kot 10 odstotkov, predvsem zaradi povečanja kreditov od centralne banke in vlog gospodinjstev.

Najpomembnejši vir financiranja predstavljajo zbrana sredstva gospodinjstev, ki so se lani povečala za tri odstotke, kredite gospodinjstvom pa je banka povečala za devet odstotkov.

Skupina DBS, v kateri so poleg banke še DBS Leasing, DBS Nepremičnine, Semenarna Ljubljana in DBS Adria, je lani izkazala 5,62 milijona evrov dobička pred davki, kar je za 73 odstotkov več kot predlani.

Čisti dobiček se je povečal z 2,75 milijona na 4,76 milijona evrov. K temu je prispevalo predvsem dobro poslovanje banke, medtem ko sta lani z izgubo poslovali Semenarna in DBS Adria.

Kapitalska ustreznost skupine je konec leta znašala 14,72 odstotka, predpisana raven je za leto 2017 znašala 12,75 odstotka.