c S
Dobiček Delavske hranilnice za rast poslovanja 14.05.2018 08:32 Ljubljana, 14. maja (STA) - Delavska hranilnica je lani ustvarila 5,48 milijona evrov čistega dobička. Večino bo namenila za organsko krepitev kapitala, kar bo omogočilo nadaljnjo rast poslovanja. V prvih treh mesecih letos je zabeležila 1,16 milijona evrov čistega dobička, izhaja iz objav na spletni strani hranilnice.

Kljub zahtevnim razmeram na bančnih in finančnih trgih je hranilnica lani dosegla začrtane cilje, pri čemer je ustvarila bruto dobiček v višini 6,7 milijona evrov, od tega je iz rednega poslovanja dosegla 3,7 milijona evrov, kar je največ do sedaj, je uprava zapisala v letnem poročilu za lani.

Čisti dobiček se je lani v primerjavi s predlani sicer povečal le za 0,5 odstotka, med drugim zaradi povečanja davčne stopnje s 17 na 19 odstotkov. Čiste obresti so se povečale za dva odstotka, čiste opravnine pa za 34 odstotkov.

Iz rezervacij in oslabitev je hranilnica realizirala neto prihodke v višini 1,49 milijona evrov, in sicer na račun sprostitve rezervacij v višini 3,03 milijona evrov.

Bilančna vsota hranilnice se je v lanskem letu povečala za 19,2 odstotka na 1,19 milijarde evrov.

Stanje kreditov se je lani povečalo za 15,7 odstotka. Obseg kreditov pravnim osebam se je povečal za 34 odstotkov, prebivalstvu pa za štiri odstotke.

Vloge pravnih in drugih oseb so se lani v primerjavi z letom prej povečale za 34 odstotkov, sredstva prebivalstva pa za 14 odstotkov.

Letos želi hranilnica doseči šestodstotni tržni delež prebivalstva, iz rednega bančnega poslovanja doseči sedem- do osemodstotni donos na kapital pred obdavčitvijo ter z iskanjem novih vlagateljev in s krepitvijo kapitalske moči omogočiti vsaj osemodstotno kreditno rast.

Hranilnica bo nadaljevala aktivnosti v nepremičninskem projektu Zeleni Park II v Kopru, hkrati pa bo kot 60,62-odstotna lastnica Pomurskih mlekarn vodila postopke za odprodajo te naložbe, ki ne sovpada z osnovno dejavnostjo hranilnice.

V letošnjih prvih treh mesecih je bilančno vsoto povečala za tri odstotke. Krediti prebivalstvu so se povečali za dva odstotka, pravnim osebam za tri odstotke. Vloge prebivalstva so se povečale za skoraj štiri odstotke, vloge pravnih oseb pa za odstotek.

Čiste obresti so v primerjavi z enakim obdobjem lani zrasle za štiri odstotke, čiste provizije pa so se povečale za 32 odstotkov.

Hranilnica je bila konec lanskega leta v lasti 603 delničarjev. Večinski, 45,5-odstotni lastniki hranilnice so različni sindikati.