c S
Sberbank lani skoraj potrojila dobiček 14.05.2018 07:27 Ljubljana, 13. maja (STA) - Sberbank je lani ustvarila tri milijone evrov čistega dobička, kar je 2,7-krat toliko kot leto prej. Oblikovala je za 11,09 milijona evrov neto oslabitev ali 19 odstotkov manj kot predlani, izhaja iz letnega poročila, objavljenega na spletni strani banke.

Čisti obrestni prihodki v višini 33,4 milijona evrov so lani ostali na približno enaki ravni kot predlani. Vzrok je predvsem nadaljnje zmanjševanje tržnih referenčnih obrestnih mer in konkurenca na trgu.

Čiste opravnine za opravljene bančne storitve so se povečale za štiri odstotke, predvsem zaradi večjega obsega prometa, ki so ga stranke opravljale s tujino, in manj realiziranih odhodkov iz opravnin znotraj skupine Sberbank.

Bilančna vsota banke se je lani zmanjšala za šest odstotkov in konec lanskega leta znašala 1,74 milijarde evrov. Kapitalska ustreznost je bila pri 18,98 odstotka, kapitalski količnik Tier 1 pa pri 14,92 odstotka.

Področje poslovanja s prebivalstvom je lani povečalo obseg vlog prebivalstva za 14 odstotkov. To je posledica ponovne uvedbe trimesečnega depozita z avtomatskim podaljšanjem. V segmentu kreditiranja prebivalstva je zabeležila 13-odstotno rast. Pri plasiranju kreditov mikro poslovnemu segmentu je banka zabeležila 110-odstotno rast portfelja.

"Banka se je lani posvečala poslovanju malih in srednje velikih podjetjih ter v omejenem obsegu sodelovanja z velikih podjetjih. Veliko pozornosti je namenila tudi storitvi odkupa terjatev in poslom izvoznega financiranja, predvsem smo aktivno podpirali izvoznike v Rusko federacijo," je navedlo vodstvo banke.

V Sberbank so ocenili, da bo letos kljub napovedani visoko gospodarski rasti dogajanje na bančnem trgu izjemno zahtevno. Banka letos ne načrtuje povečanja tržnega deleža na segmentu poslovanja s podjetji, bo pa med drugim podpirala dobre investicijske projekte.

Največji lastnik banke s približno 350 zaposlenimi je Sberbank Europe, ki ima sedež na Dunaju in je v lasti Sberbank Rusija. Poleg Sberbank v Sloveniji ima banke na Češkem, Madžarskem, Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Ukrajini in Nemčiji oz. 190 podružnic, v katerih je zaposlenih okrog 4050 ljudi.