c S
Primorska hranilnica Vipava lani prepolovila dobiček 14.05.2018 07:27 Ljubljana, 13. maja (STA) - Primorska hranilnica Vipava je lani ustvarila 107.000 evrov čistega dobička, kar je polovica manj kot predlani. Bilančno vsoto je povečala za 22 odstotkov na 64,1 milijona evrov, je razvidno iz letnega poročila, objavljenega na spletni strani hranilnice.

V hranilnici so poslovanje v lanskem letu kljub padcu dobička ocenili za uspešno. "Pri tej oceni ne mislimo samo na dobiček, ki je bil v danih razmerah, izrazito negativnih za finančno institucijo take velikosti, še vedno zgleden, ampak predvsem na tiste dejavnike, ki bodo krojili poslovanje hranilnice v bodoče," je zapisala uprava.

Kot je pojasnila, je hranilnica ob izjemni rasti tako bilančne vsote kot kreditiranja, ki se je povečalo za več kot 30 odstotkov, prenovila ponudbo ter uspešno izvedla prvo dokapitalizacijo hranilnice v zadnjem desetletju. V njej je hranilnica povečala osnovni kapital za 590.500 evrov.

Čisti obrestni prihodki so lani dosegli 1,05 milijona evrov in so se v primerjavi z letom prej malenkost znižali. Čiste opravnine oz. provizije so se povečale za nekaj več kot 12 odstotkov na 638.000 evrov.

Vloge podjetij in samostojnih podjetnikov so se zmanjšale, vloge prebivalstva pa okrepile za 22 odstotkov. Krediti obema kategorijama pa so se lani povečali.

Največja lastnica hranilnice je Zadružna kraška banka, ki v njej obvladuje 19,6 odstotka. Med večjimi delničarji so še občini Vipava in Ajdovščina, družbe Kurivo Gorica, Koda, MD Trade in Fama ter Deželna banka Slovenije.