c S
Za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov na voljo 15 milijonov evrov 11.05.2018 17:09 Ljubljana, 11. maja (STA) - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo nov javni razpis za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov. Skupno je na voljo 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev, namenjena pa so nadaljnjim naložbam v povečevanje konkurenčnosti živilsko-predelovalne panoge in uspešnemu trženju kmetijskih proizvodov.

Od skupno 15 milijonov evrov je šest milijonov evrov namenjenih za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, devet milijonov evrov pa za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode, gospodarske družbe in gospodarska interesna združenja, so sporočili z ministrstva.

"Slovenska živilsko-predelovalna panoga na trgu konkurira z izdelki, ki na police pridejo od vsepovsod. Naložba v posodobitev opreme in objektov za predelavo zagotavlja proizvodnjo kakovostne in varne hrane. Z uspešnim trženjem in investiranjem v razvoj kmetijskih proizvodov se postavljajo temelji za še večjo konkurenčnost na trgu," je ob objavi razpisa povedal kmetijski minister Dejan Židan, ki opravlja tekoče posle.

Javni razpis je po ministrovih pojasnilih pomemben tudi zaradi ohranjanja delovnih mest v panogi in odpiranje novih.

Podpore so namenjene nadaljnjemu izboljšanju konkurenčnosti živilsko-predelovalne panoge, modernizaciji opreme in objektov ter njihovi večji okoljski in energetski učinkovitosti. Ministrstvo pričakuje, da bodo s tem ustvarjeni pogoji za rast podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest. Na kmetijah pa se z naložbami pričakuje predvsem dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom in njihovo uspešnejše trženje.

Predmet podpore so ureditev objektov oz. nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, ureditev skladiščnih zmogljivosti oz. nakup opreme za namen skladiščenja, ureditev objektov oz. nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav ter ureditev lovilcev maščob oz. naprav za obdelavo odpadnih voda.

Poleg tega bodo podprli še ureditev objektov oz. nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina, nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo ter nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

Do podpore so upravičene še naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov za nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin ter naložbe za trženje kmetijskih proizvodov za ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oz. nakup pripadajoče opreme, namenske aparate za prodajo ter opremo za namen dostave in ohranjanja kakovosti kmetijskih proizvodov.

Upravičenci bodo vloge lahko oddali med 4. junijem in 12. septembrom.