c S
Tudi zaposleni v socialnovarstvenem zavodu v Dutovljah opozarjajo na težave 11.05.2018 14:10 Sežana, 11. maja (STA) - Zaposleni v socialnovarstvenem zavodu v Dutovljah so vsakodnevno preobremenjeni, izgoreli, izpostavljeni fizičnemu in verbalnemu nasilju. V Domu na Krasu so se razmere poslabšale do te mere, da so zaposleni v marcu napovedali celo stavko, ki je še vedno niso preklicali. Poleg vsega pa je zaposlenega srednjega medicinskega kadra premalo.

V Sindikatu zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije delodajalca sprašujejo, kaj pa pravice zaposlenih, ki opravljajo delo v teh nevzdržnih in neživljenjskih razmerah. "Kaj je z njihovo pravico do življenja, do varnega in zdravega delovnega okolja, pravico do osebnega dostojanstva na delovnem mestu," pa je na današnji novinarski konferenci spraševal sekretar območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Primorska in Notranjska Bojan Kramar.

Večletna opozorila na kadrovsko podhranjenost v socialnem varstvu, ki jih naslavljajo na delodajalce, pristojno ministrstvo, vlado in druge, ne pomagajo, da bi se razmere izboljšale. Še več, problematika postaja vedno bolj pereča, je še poudaril Kramar.

V Domu na Krasu je zaposlenih medicinskih sester in bolničarjev skoraj za polovico premalo. "Med tednom bi moralo biti v službi dopoldan pet, popoldan pa štiri medicinske sestre, v službo pa sta prišli le dve," je povedala namestnica predsednice sindikata v zavodu Lilijana Remec.

Vodstvo zavoda zaposlenim sicer zagotavlja, da je število zaposlenih po postavljenih normativih. Vendar ob tem pozabljajo, da zaposleni zaradi nevzdržnih razmer odhajajo drugam ali so zaradi tega dolgotrajno bolniško odsotni, upokojenih delavcev pa ne nadomeščajo z novimi, je še povedala Remčeva.

Zaradi takih razmer je v letošnjem letu prihajalo do kadrovskih kolapsov, zaposleni pa so ob neuspešnem opozarjanju na razmere zagrozili s stavko. Direktorica je obljubila vrnitev letošnjih urnikov na lanske, kar se je delno uresničilo marca. Vendar je kasneje odstopila, tako da je zavod trenutno brez pravega vodstva.

Remčeva je povedala tudi, da niso doslej pripravili nikakršnih planov, tako da tik pred poletjem delavci ne vedo, kdaj in koliko dopusta bodo lahko sploh dobili.

Zaradi prezasedenosti so osebe s težavami v duševnem zdravju in razvoju nastanjene v nevzdržnih razmerah, zaradi česar so ogrožena njihova varnost, zdravje in življenje ter kršena pravica do osebnega dostojanstva. Na zaprtem oddelku imajo v Domu na Krasu prostora za 12, trenutno pa je tam nastanjenih 19 oseb.

Kramar zato pričakuje, da bo svet zavoda sprejel odstop direktorice in razpisal novo delovno mesto. Novo vodstvo naj bi tako hitro začelo reševati nakopičene težave, predvsem pa začelo zaposlovati srednji medicinski kader. Za varnost naj bi poskrbeli tudi tako, da bi zaposlili moške ter varnostnike. Zaposleni bi dobili več varnosti tudi z vgradnjo tipke za pomoč v sili, ki je zdaj sploh nimajo, ter elektronskim načinom zaklepanja vrat v zavodu.