c S
Z akcijskim načrtom v uresničevanje strategije za alternativna goriva v prometu 11.05.2018 11:35 Ljubljana, 11. maja (STA) - Ministrstvo za infrastrukturo je danes predstavilo osnutek akcijskega načrta za spodbujanje uporabe alternativnih goriv v prometu, ki je del širše strategije. Akcijski načrt se osredotoča na pozitivne spodbude, s katerimi bi v treh letih povečali uporabo električnih in hibridnih vozil ter vozil na okolju prijaznejša fosilna goriva.

Strategija, ki jo je vlada sprejela lani jeseni, na podlagi evropske direktive določa minimalne zahteve za izgradnjo infrastrukture za alternativna goriva, vključno s polnilnimi mesti za električna vozila ter oskrbovalnimi mesti za zemeljski plin in vodik. Stanje na področju polnilne infrastrukture v Sloveniji je po oceni Matjaža Vrčka iz ministrstva za infrastrukturo dobro.

"Že dolgo časa govorimo o elektrifikaciji prometa in uvajanju vodika v promet. Pričakovali smo, da bo vsaj eden od teh energentov prej doživel preboj, vendar se to ni zgodilo," je ocenil. Med razlogi, da se ta preboj še ni zgodil, je navedel visoko ceno avtomobilov in staranje voznega parka v Sloveniji. Slovenija ima tudi zelo specifično poseljenost, zato v nekaterih odročnejših krajih javni promet ne more nadomestiti uporabe osebnih vozil. Za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov moramo zato uvesti uporabo alternativnih goriv v prometu.

Strategija zato predvideva, da po letu 2025 v Sloveniji ne bi bila več dovoljena prva registracija avtomobilov z več kot 100 grami izpustov ogljikovega dioksida na kilometer, po letu 2030 pa bi to mejo znižali na 50 gramov ogljikovega dioksida na kilometer. Trenutno te zadnje meje ne dosega noben avtomobil z motorjem z notranjim izgorevanjem na bencin ali dizel, ampak le električni avtomobili in priključni hibridi.

Akcijski načrt se spopada z vprašanjem, kako v naslednjih treh letih s pozitivnimi spodbudami - subvencijami in osveščanjem - spodbujati uporabo različnih vrst energentov. "Smo pred veliko revolucijo," je dejal vodja službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko na ministrstvu za infrastrukturo Bojan Žlender. Do leta 2020 želijo na ministrstvu vsako leto podvojiti število registriranih električnih in hibridnih vozil ter vozil na okolju prijaznejša fosilna goriva.

"V tem trenutku imamo samo konstruktivne ukrepe, v neki točki, najbrž okrog leta 2020, pa bo treba postopno dodajati tudi omejitvene ukrepe," je napovedal Žlender. Ob tem je dodal, da bo šlo za postopne ukrepe.

Za izvedbo strategije je okoljsko ministrstvo naložilo izdelavo celovite presoje vplivov na okolje. Osnutek okoljskega poročila ugotavlja, da izvedba ukrepov strategije pelje k nizkoogljični družbi in je brez posegov v okolje, ki bi lahko škodili naravi, vodam ali kulturni dediščini. Polnilno omrežje za alternativna goriva bi se umeščalo ob obstoječi cestni infrastrukturi in ob največji možni uporabi obstoječega omrežja polnilne infrastrukture.