c S
Skupščina Mercatorja 12. junija o novih nadzornikih 11.05.2018 10:05 Ljubljana, 11. maja (STA) - Mercator je za 12. junij sklical skupščino, na kateri bodo imenovali nove nadzornike. Njihovo imenovanje je potrebno po odstopih treh članov, medtem ko se dvema letos izteka mandat. Skladno s predlogom bodo Mercator po novem nadzirali Fabris Peruško, Irena Weber in Sergei Volk ter Matej Lahovnik in Ivica Mudrinić.

Trije nadzorniki Mercatorja, ki sodi pod okrilje hrvaškega Agrokorja, so pred časom odstopili. Zaradi spremenjenih razmerij v izredni upravi Agrokorja je najprej 28. februarja odstopil nekdanji izredni pooblaščenec hrvaške vlade za Agrokor Ante Ramljak, nato 4. aprila še Teo Vujčić. Sledil je odstop še nekdanjega svetovalca v Agrokorju Damirja Kuštraka 16. aprila.

Omenjene bodo v nadzornem svetu po predlogu nadomestili novi izredni pooblaščenec hrvaške vlade za Agrokor Peruško in njegova namestnica Irena Weber ter Sergei Volk iz ruske Sberbanke. Imenovani bodo za štiriletni mandat, ki jim bo začel teči z dnem imenovanja na skupščini.

V nadzornem svetu Mercatorja so sicer še Matej Lahovnik, Ivica Mudrinić in Vladimir Bošnjak kot predstavniki kapitala ter Matjaž Grošelj, Vesna Stojanović in Jože Lavrenčič kot predstavniki zaposlenih. Lahovniku in Mudriniću medtem 29. avgusta letos poteče mandat. Predlagana sta za nov štiriletni mandat, ki jima bo začel teči 30. avgusta.

Po statutu ima Mercatorjev nadzorni svet devet članov, od tega šest predstavnikov kapitala in tri predstavnike zaposlenih.

Skupščina Mercatorja bo sicer odločala tudi o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017, v katerem je Mercator na ravni skupine ustvaril visoko čisto izgubo, a je ta posledica enkratnih dogodkov, predvsem slabitve nepremičnin. Čista izguba je lani nanesla kar 184,4 milijona evrov, brez enkratnih dogodkov pa bi skupina beležila šest milijonov evrov dobička. Vrednotenje nepremičnin je sicer k izgubi prispevalo 146 milijonov evrov.

Mercator je lani na ravni skupine prvič po letu 2011 posloval rastjo prihodkov iz osnovne maloprodajne dejavnosti. Čisti prihodki iz maloprodaje so se zvišali za 2,5 odstotka na 1,6 milijarde evrov. Skupina je ustvarila 90,6 milijona evrov normaliziranega bruto dobička iz poslovanja (normalizirani EBITDA), kar je za 45,4 odstotka več kot v letu 2016.

Ker Mercator lani ni ustvaril dobička, skupščina junija o njegovi delitvi ne bo odločala. Se bo pa seznanila z višino čiste izgube, ki je konec lanskega leta na ravni družbe znašala dobre 203 milijone evrov. Mercator je lansko bilančno izgubo pokril v breme kapitalskih rezerv v višini dobrega 201 milijona evrov in 2,6 milijona evrov v breme prenesenega dobička, izhaja iz danes objavljenega sklica skupščine.