c S
Skupščina Gorenja junija o nadzornikih 11.05.2018 08:51 Ljubljana, 11. maja (STA) - Skupščina Gorenja bo 12. junija v Velenju odločala o sestavi novega nadzornega sveta. Tri mesta bodo ostala nezasedena, da bi jih lahko popolnil novi strateški lastnik. Dividend medtem ne bo, saj bilančni dobiček znaša nič, kaže sklic skupščine.

Nadzorni svet Gorenja v imenovanje skupščini za nadzornike v štiriletnem obdobju od 21. julija predlaga Bachtiarja Djalila, Corinno Claudio Graf, Miho Košaka ter Bernarda Charlesa Pasquierja. Vsi štirje nadzorniško funkcijo opravljajo že v sedanjem nadzornem svetu.

Glede preostalih treh mest med predstavniki kapitala v nadzornem svetu pa predlog sklepa predvideva, da ostanejo nezasedena. S tem bo omogočeno imenovanje manjkajočih članov nadzornega sveta po izvedenem prevzemu in spremembi delničarske strukture, kar bo bistveno zmanjšalo tveganja prevzemnika, je v obrazložitvi sklepa navedel prvi nadzornik Marko Voljč.

Skupščina bo predvidoma ugotovila tudi, da bilančni dobiček družbe ob koncu lanskega leta znaša nič. Za to so krivi dolgoročno odloženi stroški razvijanja, ki na presečni dan znašajo 67,8 milijona evrov in se morajo v skladu z računovodskimi standardi upoštevati kot odbitna postavka.

Podeljevala bo tudi razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017, za revizorja za poslovna leta 2018, 2019 in 2020 pa predvidoma imenovala družbo Deloitte Revizija.

Skupina Gorenje je sicer v prvem letošnjem četrtletju ustvarila 296 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je odstotek nad primerljivimi prihodki v enakem obdobju lani. Največjo rast so zabeležili v vzhodni Evropi in izven evropskih trgov. Skupina je četrtletje končala z 2,5 milijona čistega dobička, kar na letni ravni predstavlja 23,5-odstotno rast, so iz družbe sporočili v četrtek.

Gorenje sicer išče strateškega partnerja. Uprava podjetja je po preučitvi ponudb za najboljšega ponudnika v sredo izbrala kitajsko skupino Hisense, ki je za delnico ponudila 12 evrov, pod pogojem, da v prevzemnem postopku pridobi najmanj 50 odstotkov plus eno delnico družbe.