c S
V veljavo stopa novela, ki omogoča reprezentativnost tudi združenju mestnih občin 11.05.2018 13:57 Ljubljana, 11. maja (STA) - Z današnjim dnem začenja veljati novela zakona o lokalni samoupravi. Ta omogoča pridobitev statusa reprezentativnosti tudi Združenju mestnih občin Slovenije, s čimer se odpravlja neustavnost, na katero je ustavno sodišče opozorilo v letu 2016. Novela naj bi spodbudila tudi uporabo participativnega proračuna.

V zakon je namreč vnesena določba, da lahko občina v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejetje.

Novela ob tem poenostavlja vzpostavitev zveze občin kot institucionalne oblike medobčinskega sodelovanja, ki je pravna oseba javnega prava, na katero lahko občine prenesejo izvajanje nalog iz svoje pristojnosti, tudi del regulatornih pristojnosti.

Prav tako je v novelo vpisana možnost dajanja podpore zahtevi za razpis referenduma preko e-uprave, s čimer možnost, ki že obstaja, dobiva zakonsko podlago. Namesto dosedanje določbe, da je odločitev na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali, pa je po novem v zakonu zapisano, da so splošni akt ali njegove posamezne določbe na referendumu zavrnjeni, če proti glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti splošnemu aktu ali njegovim posameznim določbam glasuje najmanj petina vseh volivcev.

Zakonske rešitve pomenijo tudi uskladitev z zakonom o državnem odvetništvu.