c S
KGZS: Vse pogostejši poskusi omejevanja kmetovanja zaradi obtožb o uporabi strupov 10.05.2018 14:24 Ljubljana, 10. maja (STA) - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) opozarja, da se vse pogosteje pojavljajo primeri, ko posamezniki ali organizirane skupine ljudi želijo preprečiti kmetovanje na površinah, ki se nahajajo v njihovi bližini. "Pogosto zahtevajo prepoved izvajanja varstva rastlin pred boleznimi in škodljivci, saj da kmetje uporabljajo strupe," so navedli.

Tisti, ki skušajo ovirati njihovo delo, po oceni KGZS kršijo zakon o kmetijstvu, ki je uzakonil pravico do kmetovanja, in s katero so opredeljena kmetijska opravila in pravica kmeta, da kmetijska opravila nemoteno opravlja.

"KGZS si je v preteklosti prizadevala, da bi njeni člani kmetovali v skladu z zakonodajo in okoljevarstvenimi zahtevami in jim v ta namen nudi vso strokovno pomoč. Ker smo prepričani, da večina kmetov kmetuje odgovorno in v skladu s predpisano zakonodajo, pričakujemo, da bodo tako ravnale tudi pristojne državne ter lokalne institucije," so navedli.

Varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci, ki predstavlja pri pridelavi hrane pomemben strošek, je v preteklih desetletjih zelo močno zaznamovalo pridelavo hrane v svetu in tudi pri nas. Kakovostnih in zanesljivih pridelkov ter gospodarne pridelave hrane si zato ni mogoče zamisliti brez sodobnega varstva rastlin.

Uporaba sredstev za varstvo rastlin je nujna tako v integrirani pridelavi kot tudi v ekološki pridelavi, če hočemo pridelati zdravo hrano. Zaradi možnosti onesnaženja okolja ob nestrokovni in neodgovorni rabi sredstev za varstvo rastlin je uporaba regulirana s strogo zakonodajo.

Predpisano je, da mora vsak uporabnik sredstev za varstvo rastlin opraviti preizkus znanja in pridobiti dovoljenje, da sploh sme kupovati in uporabljati sredstva za varstvo rastlin. Ta znanja je dolžan obnavljati, sicer mu dovoljenje preneha. Uporablja lahko samo v Sloveniji registrirana sredstva za varstvo rastlin, ki jih lahko nanaša na ciljne površine le z napravami, ki imajo za to ustrezen certifikat in so redno preverjane s strani pooblaščenih organizacij vsaka tri leta.

Poleg tega morajo uporabniki sredstev za varstvo rastlin vedno preprečevati onesnaževanje vodotokov in preprečevati zanašanje škropilne brozge na neciljne površine, ki niso predmet tretiranja. Posebno pozornost morajo posvečati uporabi sredstev za varstvo rastlin na površinah, ki mejijo na površine, kjer se gibljejo ljudje, so še dodali v zbornici.