c S
Škode zaradi decembrskega vetroloma za 132,77 milijona evrov 10.05.2018 13:13 Ljubljana, 10. maja (STA) - Neposredna škoda zaradi posledic poplav in močnega vetra sredi lanskega decembra je v 140 občinah znašala 132,77 milijona evrov, kaže končna ocena neposredne škode, s katero se je danes seznanila vlada. S tem je presegla mejo za aktiviranje sredstev iz proračuna. Največja škoda je nastala na vodotokih in v gozdovih.

Škoda na stavbah, gradbeno-inženirskih objektih, gozdnih in državnih cestah ter vodotokih je presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov lanskega državnega proračuna, tako da je dosežen limit za uporabo teh sredstev skladno z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom lani je največja neposredna škoda v višini 75,13 milijona evrov nastala na vodotokih, v gozdovih pa je dosegla 42,24 milijona evrov. Na gradbeno-inženirskih objektih je znašala 7,50 milijona evrov, na državnih cestah 2,72 milijona evrov.

Na stavbah je je bilo za 2,14 milijona evrov, na gozdnih cestah za 1,31 milijona evrov, nastala pa je še na uničenih objektih, na kmetijskih zemljiščih, na železnici ter v parkih in vrtovih, ki so kulturna dediščina.

Škoda je nastala na območju dolenjske, gorenjske, koroške, ljubljanske, notranjske, obalne, podravske, prekmurske, posavske, severnoprimorske, vzhodnoštajerske, zahodnoštajerske in zasavske regije. Sedaj bodo pristojna ministrstva pripravila programe odprave posledic škode.