c S
Velenjski mestni svetniki potrdili letošnji rebalans 10.05.2018 08:28 Velenje, 10. maja (STA) - Velenjski mestni svetniki so v torek potrdili letošnji rebalans proračuna. S tem so prihodki in prejemki načrtovani v višini dobrih 43 milijonov evrov, odhodki in izdatki pa v višini nekaj več kot 46 milijonov evrov. Velenjčani sicer 37 odstotkov letošnjega proračuna, torej 17,1 milijona evrov, namenjajo za naložbe.

Z rebalansom so se tako prihodki občine v primerjavi z letošnjim proračunom, ki je bil sprejet novembra lani, povečali za 1,8 milijona evrov, odhodki pa za 3,8 milijona evrov.

Kot so sporočili z velenjske občine, je za tekoče odhodke in izdatke načrtovanih 23,4 milijona evrov evrov oz. 51 odstotka proračuna. Za financiranje investicij je načrtovano zadolževanje v višini 1,8 milijona evrov. Odplačila dolga so načrtovana v višini dva milijona evrov, kar pomeni, da bodo letos odplačila posojila presegla zadolževanje za 200.000 evrov.

V primerjavi s sprejetim proračunom je zaradi spremembe izvajanja dinamike investicij, načrtovanih manj prihodkov, predvsem od sofinanciranja projektov Prireditveni oder in Prireditveni prostor ter od prodaje zemljišč. Za projekt Prireditveni oder je tako za milijon evrov manj načrtovanih odhodkov, za projekt Prireditveni prostor so odhodki nižji za 463.000 evrov, za ureditev Večgeneracijskega centra so odhodki nižji za 311.000, odhodki za sofinanciranje rekonstrukcije Šaleške ceste pa so nižji za 293.000 evrov.

Velenjska občina je sicer februarja letos iz mehanizma celostne teritorialne naložbe za projekta Prireditveni oder in Prireditveni prostor pridobila skupno 7,5 milijona evrov. Naložba v projekt Prireditveni prostor je ocenjena na 3,1 milijona evrov, projekt Prireditveni oder pa bo predvidoma stal 4,4 milijona evrov. Z njima bo občina prebivalcem in gostom ponudila nova prostora za različne prireditve ob Velenjskem jezeru.

Več je načrtovanih prihodkov predvsem od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, najemnine za komunalno infrastrukturo, iz naslova presežka prihodkov nad odhodki in prihodkov od služnostnih pravic.